Наукові статті 2018 року

Prister B. S., Vinogradskaya V. D., Lev T. D., Talerko M. M., Garger E. K., Onishi Y., Tischenko O. G. Preventive radioecological assessment of territory for optimization of monitoring and countermeasures after radiation accidents // Journal of Environmental Radioactivity. – 2018. – Vol. 184–185. – pp. 140–151. – https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2018.01.021. Превентивна радіоекологічна оцінка території для оптимізації моніторингу та контрзаходів після радіаційних аварій Пристер Б.С., Виноградська В. Д., Лев Т. Д., Tалерко М. М., Гаргер E. K., Оніші Я., Тіщенко O. Г. Основні моменти Розроблено методологію радіоекологічного моніторингу території. Пропонуються превентивна радіоекологічна оцінка території. Введено ступінь…

Читати далі

Відділення атомної енергетики

Завідувач відділення, канд. техн. наук: Борисенко Володимир Іванович    Борисенко Володимир Іванович закінчив фізичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Експериментальна ядерна фізика». Розпочав свою виробничу діяльність у 1983 р. контролюючим фізиком теплофізичної лабораторії на Рівненській АЕС. Після закінчення аспірантури Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка у 1987 р. працював в Інституті ядерних досліджень НАН України до 1996 р., де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача відділу. В період з 1996 по 1999 рр. працював заступником директора з наукової роботи у Державному науково-інженерному центрі систем контролю і аварійного реагування. З 1999 по 2002 рр. працював завідуючим відділом…

Читати далі

Наукові статті 2017 року

    Одинцов А. А. Многолетний мониторинг неорганизованных скоплений жидких радиоактивных отходов объекта «Укрытие» / А. А. Одинцов, В. Е. Хан, В. А. Краснов, В. Н. Щербин // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2016. – Вип. 27. – С. 43–57. (підп. до друку 05.12.2016 р.).     Шинкаренко В. К. Оценка аэрозольной радиационной обстановки на промплощадке ЧАЭС во время проведения работ по строительству нового безопасного конфайнмента / В. К. Шинкаренко, В. А. Кашпур, Г. Г. Скоряк, А. К. Калиновский // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2016. – Вип. 27. – С. 58–66. (підп. до друку 05.12.2016 р.).     Огородников Б. И. Объемная активность радона и ее изменчивость в деаэраторной этажерке объекта «Укрытие» / Б. И. Огородников, В. Е. Хан // Проблеми безпеки атомних електростанцій і…

Читати далі

Теплофізика ресурсу ядерних енергоустановок

У монографії представлено результати комплексного системного аналізу невирішених теплофізичних проблем підвищення експлуатаційної надійності та безпеки ядерних енергоустановок АЕС з водо-водяними реакторами типу ВВЕР. Значну увагу приділено підходам і шляхам вирішення задач ранього оперативного виявлення та автоматичної діагностики початкових фаз потенційно небезпечних відхилень параметрів теплогідравлічних режимів активних зон на основі інтелектуальних моделей обробки та аналізу стохастичних діагностичних сигналів штатних систем внутрішньореакторного контролю ядерних енергоустановок. Розглянуто практичні підходи до керування експлуатаційним ресурсом ядерних енергоустановок на основі створення необхідних передумов для практичної реалізації ремонтних операцій відповідно до реального технічного стану основного обладнання. Призначена…

Читати далі

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України: 25 років

Книга відображає історію створення, етапи становлення та розвитку Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України. Представлено основні напрямки діяльності Інституту та результати наукових досліджень. Книга призначена для наукових і практичних працівників, які опікуються проблемами безпеки ядерних технологій. Книга може бути корисною для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів та інших фахівців, які бажають поповнити своїзнання у цій галузі, а також для широкого кола читачів.  

Читати далі