Новини 

Прийнято рішення щодо призначення організації – наукового керівника

Державним агентством України з управління зоною відчуження та НАН України прийнято спільне рішення щодо призначення організацією — науковим керівником робіт із забезпечення безпечної експлуатації комплексу «Об’єкт “Укриття” та Новий безпечний конфайнмент», перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України.  Підписання такого документу пов’язане з переходом до наступного етапу виконання робіт із перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, а також з метою забезпечення регулярної висококваліфікованої науково-технічної підтримки і для підвищення рівня безпеки під час виконання проектів, що…

Читати далі
Новини 

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України взяв участь у Міжнародному форумі «Innovation market»

    21 листопада в Міжнародному виставковому центрі м. Києва в урочистій обстановці відкрився II Міжнародний форум «Innovation Market». На площі в кілька тисяч квадратних метрів на спеціальних демо-майданчиках українські й іноземні підприємства та організації демонструють інноваційні розробки.   Протягом 21–24 листопада в рамках Міжнародного форуму «Innovation Market» триватиме Китайсько-українська наукова виставка технологій та інновацій. Захід приурочено до 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Китаєм та Україною. На виставці представлено понад 80 провідних наукових установ та виробничих компаній Китайської Народної Республіки.    На урочистій церемонії відкриття були присутні та перерізали стрічку Надзвичайний і…

Читати далі

Відділ кадрів

Завідувач відділу кадрів Погребняк Ірина Петрівна Тел.: (045 93) 5 10 40       Погребняк Ірина Петрівна працює в ІПБ АЕС НАН України на посаді завідувача відділу кадрів з лютого 2012 року.  З 1979 року  працювала  у відділі кадрів СКТБ з ЕП Інституту ядерних досліджень НАН України, з них 10 років –  завідувачем відділу.             Кадрова політика ІПБ АЕС спрямована на забезпечення оптимального балансу процесів оновлення і збереження чисельності та якісного складу персоналу відповідно до потреб організації та вимог чинного законодавства,  на перспективу розвитку…

Читати далі

Науково-організаційний відділ

Завідувач відділу Довидьков Сергій Анатолійович Тел.: (04593) 5 13 89       Довидьков С. А. працює в Інституті проблем безпеки АЕС з 2005 року. Він є співавтором понад 20 наукових публікацій з проблем стану паливовмісних матеріалів об’єкту «Укриття» та екологічної безпеки.     Напрями діяльності: контроль за виконанням розпоряджень Президії НАН України та Вченої ради ІПБ АЕС; координація науково-дослідної роботи між науковими підрозділами Інституту та іншими науковими установами й організаціями; збір та узагальнення інформації, підготовка щорічних звітів про діяльність Інституту; інформування наукових кадрів про навчальні пропозиції НАН України щодо…

Читати далі

Планово-виробничий відділ

  Напрями діяльності: економічне планування виконання наукової тематики Інституту; організація та супровід всієї договірної діяльності Інституту; бюджетування; складання кошторису витрат Інституту; оптимізація організаційної структури та штатного розпису; вдосконалення організації оплати праці співробітників; комплексний економічний аналіз господарської діяльності Інституту.  

Читати далі
Монографії 

Radiobiological Characterization Environment Around Object “Shelter”

Nuclear Power Plants Edited by Dr. Soon Heung Chang ISBN 978-953-51-0408-7 Publisher InTech This book covers various topics, from thermal-hydraulic analysis to the safety analysis of nuclear power plant. It does not focus only on current power plant issues. Instead, it aims to address the challenging ideas that can be implemented in and used for the development of future nuclear power plants. This book will take the readers into the world of innovative research and development of future plants. Rashydov Namik, Kliuchnikov Olexander, Seniuk Olga, Gorovyy Leontiy, Zhidkov Alexander, Ribalka…

Читати далі
Монографії 

Аналіз причин і наслідків аварії на АЕС FUKUSHIMA як фактор запобігання важким аваріям у корпусних реакторах

  У монографії наведено попередній аналіз причин і наслідків важких аварій на АЕС Fukushima. Проведено аналіз можливості виникнення екстремальних подій, пов’язаних із затопленням проммайданчика Запорізької АЕС, виникненням парогазових вибухів на АЕС з ВВЕР та інших явищ, що мали місце при важких аваріях.   Представлено оригінальні розробки авторів щодо симптомно-орієнтованих підходів ідентифікації переліків вихідних подій важких аварій, обгрунтування критеріїв вибухобезпечності та оптимізації управління процесами при важких аваріях, а також щодо методичного забезпечення управління позапроектними аваріями на ВВЕР для запобігання їхнього переходу до стадій важких аварій.   Призначена для наукових робітників і…

Читати далі
памятник Чорнобильцям Монографії 

Об’єкт «Укриття» 30 років після аварії

  У монографії представлено причини аварії на ЧАЕС, першочергові заходи щодо її ліквідації. Наведено результати досліджень паливовмісних матеріалів, їхнє розташування, фізико-хімічні властивості. Розглянуто характеристику радіоактивних аерозолів, їхнє поширення за межі об’єкта “Укриття”, а також механізми утворення та шляхи міграції рідких радіоактивних відходів. Описано особливості реалізації проектів ПЗЗ і можливу майбутню діяльність по перетворенню об’єкта “Укриття” в екологічно безпечну систему.   Призначена для фахівців з ядерної та радіаційної безпеки, поводження з радіоактивними відходами, аварійного реагування.    

Читати далі
ЗАЄС Монографії 

Розвиток ризик-орієнтованих підходів для підвищення безпеки та ефективності експлуатації атомних електростанцій

  У монографії представлено розробки з розвитку ризик-орієнтованих підходів на підставі рішення таких актуальних прикладних завдань атомно-енергетичної галузі, як впровадження концепції ремонту обладнання за технічним станом; обґрунтування зменшення обсягу випробувань системи герметичного огородження в процесі планових ремонтів; обґрунтування стратегії обслуговування систем, важливих для безпеки, при переході на 18-місячний паливний цикл та ін.   Призначена для науковців, інженерно-технічного персоналу, аспірантів і студентів старших курсів у галузі ядерної енергетики.    

Читати далі
Аварійні виброси Монографії 

Фізичне моделювання аварійних викидів в атмосфері (Вимірювання лагранжевих характеристик турбулентності)

  Наведено результати атмосферних дифузійних експериментів, що імітують аварійні ви­киди в приземному та пограничному шарах атмосфери, виконані під керівництвом автора. Інтерпретацію даних вимірювань у приземному шарі атмосфери проведено на основі гіпотези подібності лагранжевої турбулентності, у пограничному шарі атмосфери – з використанням теорії однорідної турбулентності. Експериментально підтверджено існування режимів турбу­лентної дифузії від наземних і низьких джерел домішок, що передбачено гіпотезою подібності лагранжевої турбулентності в приземному шарі атмосфери для різних умов термічної страти­ фікації. Отримано універсальні емпіричні константи для цих режимів, що дає змогу застосову­вати теоретичні співвідношення на практиці. Подано модель розрахунку…

Читати далі