Наукова діяльність 

Дослідження спеціальних методів та заходів зняття з експлуатації ядерних установок та розробка методичних рекомендацій щодо їх використання для АЕС з реакторами ВВЕР

Проведено дослідження спеціальних методів та заходів зняття з експлуатації ядерних установок та розроблено методичні рекомендації щодо їх використання для АЕС з реакторами ВВЕР, які спрямовані на забезпечення науково обґрунтованих підходів та методів використання різних технологій для приведення післяаварійної АЕС та навколишнього середовища до екологічно безпечного стану.

У ході виконання аналізу радіаційних наслідків важких аварій на енергоблоках АЕС та в навколишньому середовищі було зроблено акцент на оцінках ступеню радіаційного забруднення навколишнього середовища, активності та радіонуклідного складу матеріалів, що залишаються в межах післяаварійного енергоблока. В результаті аналізу переліку важких аварій (номінальний рівень потужності, стан останову) виділено основні стани пошкодженого енергоблока в умовах важких аварій з урахуванням реалізації стратегій управління важкими аваріями:

СПЕ-1 – протікання з першого контуру в другий з накладенням повного знеструмлення без урахування дій з управління важкою аварією;
СПЕ-2 – відмова герметичної оболонки в процесі розвитку важкої аварії без урахування дій з управління важкою аварією;
СПЕ-3 – протікання з першого контуру в другий з накладенням повного знеструмлення з урахуванням дій з управління важкою аварією;
СПЕ-4 – нелокалізація з урахуванням дій щодо зниження викиду в навколишнє середовище з герметичної оболонки;
СПЕ-5 – збереження цілісності герметичної оболонки при локалізації розплаву в реакторі;
СПЕ-6 – викид у навколишнє середовище в результаті скидання тиску з герметичної оболонки.

На основі систематичного аналізу результатів аналітичних обґрунтувань стратегій управління важкими аваріями було визначено аварії-представники (з задіяними стратегіями управління важкими аваріями та без них).

У відповідності до методик розрахунків радіаційних наслідків (Вимоги щодо визначення розмірів і меж зони спостереження АЕС НП 306.2.173-2011) було розраховано рівні очікуваного радіаційного забруднення території навколо аварійного енергоблока у відповідності до обраних сценаріїв, які наведено у зведеній таблиці результатів розрахунку радіаційних наслідків важких аварій на номінальному рівні потужності енергоблока.

Виконано оцінку радіаційного стану аварійного енергоблока.

А. В. Носовський, В. І. Богорад

Цей запис також доступний: Russian

Схожі повідомлення