Наукова діяльність 

Дослідження спеціальних методів та заходів зняття з експлуатації ядерних установок та розробка методичних рекомендацій щодо їх використання для АЕС з реакторами ВВЕР

Проведені дослідження спеціальних методів та заходів зняття з експлуатації ядерних установок та розробку методичних рекомендацій щодо їх використання для АЕС з реакторами ВВЕР, які спрямовані на забезпечення науково обґрунтованих підходів та методів використання різних технологій для приведення післяаварійної АЕС та навколишнього середовища в екологічно безпечний стан.

В ході виконання аналізу радіаційних наслідків важких аварій на енергоблоках АЕС та в навколишньому середовищі був зроблений акцент на оцінках ступеню радіаційного забруднення навколишнього середовища, активності та радіонуклідному складі, що залишається в межах після аварійного енергоблоку. В результаті аналізу переліку важких аварій (номінальний рівень потужності, стан останову) виділені основні стани пошкодженого енергоблоку в умовах важких аварій з урахуванням реалізації стратегій керування важкими аваріями:
СПЕ-1 – Течія з першого контуру в другий з накладенням повного знеструмлення без урахування дій з управління важкої аварією;
СПЕ-2 – Відмова герметичної оболонки (ГО) в процесі розвитку важкої аварії без урахування дій з управління важкої аварією;
СПЕ-3 – Течія з першого контуру в другий з накладенням повного знеструмлення з урахуванням дій з управління важкої аварією;
СПЕ-4 – Нелокалізація з урахуванням дій щодо зниження викиду в навколишнє середовище з ГО;
СПЕ-5 – збереження цілісності ГО при локалізації розплаву в реакторі;
СПЕ-6 – викид в навколишнє середовище в результаті скидання тиску з ГО.
1) На основі систематичного аналізу результатів аналітичних обґрунтувань стратегій управління важкими аваріями (УВА) були визначені аварії-представники (з задіяними стратегіями УВА та без них);
2) У відповідності до методик розрахунків радіаційних наслідків (Вимоги щодо визначення розмірів і меж зони спостереження АЕС НП 306.2.173-2011) були розраховані рівні очікуваного радіаційного забруднення території навколо аварійного енергоблоку у відповідності до обраних сценаріїв, які наведені в зведеній таблиці результатів розрахунку радіаційних наслідків ВА на номінальному рівні потужності енергоблоку.
3) Виконана оцінка радіаційного стану аварійного енергоблоку.
А.В. Носовський, В.І. Богорад.

Схожі повідомлення