Захист дисертаціїНовини Спец. вчена рада 

Науковий ступень кандидата технічних наук здобув Олександр Кухоцький

     1 лютого 2021 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України відбувся захист наукової дисертації «Аналіз безпеки дослідницьких ядерних установок з використанням CFD технологій». Здобувач – заступник начальника відділу аналізу експлуатаційної безпеки ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» Олександр Кухоцький успішно захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук.

    Наукове керівництво роботою над дисертацією здійснював чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф., директор Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Анатолій Носовський.

      Офіційними опонентами призначено: д-ра фіз.-мат. наук, старшого наукового співробітника Інституту ядерних досліджень НАН України Василя Рязанова та канд. фіз.-мат. наук, заступника директора з наукової роботи Науково-дослідного комплексу «Прискорювально-ядерні системи» Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» Ігоря Ушакова.

     Засідання вів заступник голови спеціалізованої вченої ради – д-р техн. наук, завідувач відділу радіаційної екології ІПБ АЕС НАН України Микола Талерко.

     Секретар спеціалізованої вченої ради – канд. техн. наук, старший науковий співробітник ІПБ АЕС НАН України Олександр Кучмагра.

     Дослідницькі ядерні установки (ДЯУ) є центрами інновацій та розвитку ядерних технологій, енергетики та науки, а сфера їх використання охоплює широкий спектр галузей. Проекти нових ДЯУ, скажімо, ADS-систем (Accelerator Driven System), що наразі реалізуються, є прототипами безпечної ядерної енергетики майбутнього.

     «З розвитком технологій, розробкою нових конструктивних рішень ДЯУ та в умовах постійного посилення вимог з ядерної та радіаційної безпеки – можливості «системних» розрахункових кодів є обмеженими» – зазначає у доповіді Олександр Кухоцький. Здобувач пропонує застосовувати сучасні методи розрахункової гідродинаміки (Computational Fluid Dynamics – CFD) для аналізу безпеки ДЯУ в рамках детерміністичного аналізу безпеки.

     «CFD методи дозволяють виконати дослідження безпеки ДЯУ з урахуванням локальних теплогідравлічних процесів», – наголошує Олександр Кухоцький. – «А це підвищить якість аналізу безпеки ДЯУ в цілому та ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів», що наразі вводиться в експлуатацію на базі ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», зокрема шляхом систематичного застосування CFD технологій для аналізу безпеки».

     Після доповіді здобувач надав вичерпні відповіді на запитання членів спеціалізованої вченої ради, на зауваження офіційних опонентів та на зауваження до автореферату. Потому відбулося публічне обговорення дисертаційної роботи.

     Д-р техн. наук, завідувач відділення атомної енергетики ІПБ АЕС НАН України Володимир Борисенко зазначив, що за підвищенням кваліфікації здобувача спостерігав протягом тривалого періоду часу. «Зростання, дійсно, є суттєвим. Робота актуальна, адже установка (Джерело нейтронів) – нова і потребує нових, сучасних методів дослідження. Впевнений, що результати роботи здобувача сприятимуть підвищенню якості аналізу безпеки ядерних установок у подальшому», – наголосив він.

     До обговорення долучився д-р техн. наук, завідувач сектору теплогідравліки ядерних установок ІПБ АЕС НАН України Ігор Шараєвський. «Дисертацію я вивчив досить пильно та мав певні зауваження. Приємно вразило те, що всі зауваження здобувач опрацьовував дуже прискіпливо. Він зважено реагує на критику, й, погодьтеся, на часі є професійно зрілою особистістю», – зауважив Ігор Шараєвський.

     Заключне слово мав науковий керівник дисертанта Анатолій Носовський: «Я цілком згоден з усіма відгуками, що прозвучали. Робота є актуальною, дослідження проведені гарно, елемент новизни та практичне впровадження також присутні. Загалом можу сказати єдине, мені, як науковому керівнику, за роботу Олександра Кухоцького не соромно».

     За результатами таємного голосування Олександру Кухоцькому присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.14 – «Теплові та ядерні енергоустановки». Рішення членами спеціалізованої вченої ради прийнято одноголосно.

      Колектив ІПБ АЕС НАН України щиро вітає молодого вченого з успішним захистом і зичить подальшого професійного розвитку, наснаги й нових звершень!

Цей запис також доступний: Russian

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert