МонографіїМонографії 

Монографії

2017

А.В. Носовський, І.Г. Шараєвський, Н.М. Фіалко, Л.Б. Зімін, Г.І. Шараєвський. Теплофизика ресурса ядерных энергоустановок: монография. – Чернобыль: Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2017 – 624 с.

А. В. Носовский, К. А. Байлюк, О. В. Балан и др. Институт проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины: 25 лет: монография; под общ. ред. А. В. Носовского. — Киев: ИПБ АЭС НАН Украины, 2017. — 416 с.

2016

Л. А. Булавін, О. П. Дмитренко, О. О. Ключников, М. П. Куліш. Радіаційні перетворення наноматеріалів: монографія. – Чорнобиль: Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України, 2016. – 304 с.

О. Г. Кенсицький, Б. А. Кромпляс, А. С. Левицький, Г. М. Федоренко. Методи та засоби підвищення надійності виконавчих механізмів регулювально-запірної арматури трубопроводів АЕС: монографія. – Чорнобиль: Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України, 2016. – 136 с.

В. О. Краснов, А. В. Носовський, В. М. Рудько, В. М. Щербін. Об’єкт «Укриття»: 30 років після аварії: монографія. – Чорнобиль: Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України, 2016. – 512 с.

Б. С. Пристер, А. А. Ключников, В. Г. Барьяхтар, В. М. Шестопалов, В. П. Кухарь. Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки Чернобыля: монография; под ред. акад. НААН Украины Б. С. Пристера. – 2-е изд., доп. – Чернобыль: Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2016. – 356 с.

2015

Л. А. Булавін, М. В. Авдєєв, О. О. Ключников, А. В. Нагорний, В. І. Петренко. Нейтронографія магнітних рідинних систем: монографія. – Чорнобиль: Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України, 2015. – 244 с.

В. Я. Канченко, Р. В. Карнаушенко, О. О. Ключников, О. П. Мариношенко, М. Л. Чепур. Безпілотні літальні апарати радіаційної розвідки і сільськогосподарського призначення: монографія. – Чорнобиль: Ін-т проблем безпеки АЕС, 2015. – 180 с.

А. А. Ключников, И. Г. Шараевский, Н. М. Фиалко, Л. Б. Зимин, Г. И. Шараевский. Теплофизика надежности активных зон: монография. – Чернобыль: Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2015. – 772 с.

2014

Ю. А. Комаров. Развитие риск-ориентированных подходов для повышения безопасности и эффективности эксплуатации атомных электростанций: монография / Под ред. В. И. Скалозубова. – Чернобыль (Киев. обл.): Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2014. – 288 с.

Л. А. Булавін, О. О. Ключников, Ю. О. Плевачук, В. М. Склярчук, В. М. Сисоєв. Термодинаміка розплавів: монографія. – Чорнобиль (Київ. обл.): Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України, 2014. – 388 с.

2013

Б. С. Пристер, А. А. Ключников, В. М. Шестопалов, В. П. Кухарь. Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки Чернобыля: монография. – Чернобыль: Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2013. – 200 с.

Е. К. Гаргер. Физическое моделирование аварийных выбросов в атмосфере (Измерение лагранжевых характеристик турбулентности): монография. – Чернобыль: Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2013. – 240 с.

А. А. Ключников, И. Г. Шараевский, Н. М. Фиалко, Л. Б. Зимин, Н. И. Шараевская. Теплофизика повреждений реакторных установок: монография. – Чернобыль: Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2013. – 528 с.

2012

Radiobiological Characterization Environment Around Object “Shelter”

В. И. Скалозубов, А. А. Ключников, В. Н. Ващенко, С. С. Яровой. Анализ причин и последствий аварии на АЭС Fukushima как фактор предотвращения тяжелых аварий в корпусных реакторах: монография. – Чернобыль: Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2012. – 280 с.

А. А. Ключников, И. Г. Шараевский, Н. М. Фиалко, Л. Б. Зимин, Е. И. Шараевская. Теплофизика аварий ядерных реакторов: монография. – Чернобыль: Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2012. – 528 с.

Л. А. Булавін. Нейтронна діагностика рідкого стану речовини: монография. – Чернобыль: Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2012. – 532 с.

В. П. Бабак, А. А. Ключников. Теоретические основы защиты информации: учебник. – Чернобыль: Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2012. – 776 с.

Цей запис також доступний: English, Russian

Схожі повідомлення