Напрямки діяльності

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій  НАН України проводить фундаментальні та прикладні дослідження з наступних наукових напрямів:

  • перетворення Об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
  • безпека експлуатації ядерних установок;
  • зняття з експлуатації ядерних установок;
  • поводження з відпрацьованим ядерним паливом  та радіоактивними відходами.