Новини 

Оновлений науково-технічний журнал «Ядерна енергетика та довкілля»

   Наприкінці травня 2019 р. вийшов у світ перший випуск оновленого науково-технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля», одним із співзасновників якого став Інститут проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України (ІПБ АЕС НАН України).

    Рішення щодо спільного випуску науково-технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля» було ухвалено наприкінці 2018 р. на засіданні робочої групи представників Державного підприємства «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування» (ДП «ДНІЦ СКАР»), ІПБ АЕС НАН України та Громадської організації «Українське ядерне товариство» (ГО «УкрЯТ»). Після підготовки необхідних документів 20.12.2018 р. було отримано свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.

   Окрім зміни співвласників журналу, ухвалено новий склад редакційної колегії, до якого увійшли фахівці з провідних наукових установ України та зарубіжжя. Видавцем журналу призначено ДП «ДНІЦ СКАР», головним редактором – А. В. Носовського, заступниками головного редактора – В. М. Щербіна та О. М. Масько, відповідальними секретарями – І. В. Куцину та О. А. Пуртова.

   Раніше журнал «Ядерна енергетика та довкілля» видавався вже понад сім років і за цей час зарекомендував себе як науково-технічне видання з питань радіаційної фізики, ядерної, радіаційної та екологічної безпеки, радіаційного матеріалознавства, безпеки та надійності ядерно-енергетичних установок тощо.

   З метою розширення можливостей для ознайомлення фахівців та громадськості з науковими досягненнями в галузі ядерної енергетики журнал публікуватиме науково-дослідні, інженерно-технічні та експертно-аналітичні статті за напрямами: загальні питання ядерної енергетики; безпека ядерних установок; поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами; зняття з експлуатації ядерних установок; об’єкт «Укриття»; екологічна безпека.

   Оновлена редакційна колегія, як і раніше, планує публікувати в журналі аналітичні огляди, результати досліджень у галузі безпеки атомних електростанцій, а також інших об’єктів, на яких використовуються джерела іонізуючого випромінювання. Наукові публікації будуть орієнтовані, в першу чергу, на виявлення дефіцитів безпеки і розробку науково обґрунтованих заходів щодо підвищення рівня безпеки на етапах проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації, подовження ресурсу експлуатації, зняття з експлуатації ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з відпрацьованим ядерним паливом, радіоактивними відходами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.

   До друку приймаються раніше неопубліковані авторські статті, що відповідають профілю видання та мають наукове та практичне значення. Порядок публікації в журналі передбачає обов’язкове рецензування, що здійснюється членами редакційної колегії або запрошеними фахівцями. З метою входження журналу до провідних міжнародних баз даних матеріали супроводжуватимуться розширеними анотаціями англійською мовою та списками використаної літератури, оформленими відповідно до міжнародних стандартів. Кожна наукова стаття матиме власний цифровий ідентифікатор DOI.

   Редакційна колегія сподівається, що оновлений журнал стане професійним науково-технічним виданням, призначеним для фахівців атомних електростанцій, інших підприємств і організацій, що опікуються питаннями безпеки, викладачів, аспірантів, студентів вишів та наукових працівників. Він виконуватиме просвітницьку роль, формуючи у читачів об’єктивні, засновані на наукових даних і досвіді уявлення про реальний сучасний рівень безпеки ядерних технологій, визначаючи таким чином ставлення різних груп населення, громадських організацій, політиків і законодавців до атомної енергетики. Видання прагне займати об’єктивну і неупереджену позицію в складній проблемі забезпечення безпеки, активно пропагуючи рекомендації МАГАТЕ та інших міжнародних організацій.

   Відповідно до політики відкритого доступу електронна версія кожного випуску після виходу у світ розміщуватиметься на офіційному сайті журналу за адресою: www.npe.org.ua.

   Запрошуємо колег до співпраці, і ми щиро впевнені, що наукове і практичне значення нашого оновленого журналу «Ядерна енергетика та довкілля» буде зростати і зміцнюватись в інтересах безпеки людства і навколишнього природного середовища.

Цей запис також доступний: Russian

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert