Бланки

Загальна структура документів, що діють в системі управління якістю:

Інститут підтримує свою документацію на паперових носіях та в електронному вигляді.
В даний час фахівці з якості відділу радіаційної безпеки якості та охорони праці ІПБ АЕС НАН України працюють над впровадженням системи управління якістю (СУЯ) на нову версію стандарту ISO 9001:2015.

ЗавантажитиБланк листа

ЗавантажитиБланк наказу

ЗавантажитиБланк службової (пояснювальної) записки

ЗавантажитиФорма Звіту про діяльність наукового підрозділу

ЗавантажитиФорма Звіту про діяльність допоміжного підрозділу

ЗавантажитиФорма Плану діяльності наукового підрозділу

ЗавантажитиФорма Плану діяльності допоміжного підрозділу