Система якості 

Політика в сфері якості

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України (ІПБ АЕС НАНУ) є державною науковою організацією. Основні напрямки діяльності ІПБ АЕС визначені Президією НАН України і пов’язані з проблемами розвитку  прикладних досліджень в сфері використання ядерної енергії.

НАУКОВІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • науково-технічна підтримка робіт щодо перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
 • наукові основи безпеки ядерних технологій;
 • моніторинг рівня безпеки ядерних установок;
 • поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом;
 • зняття з експлуатації ядерних установок.

 

МІСІЯ – створювати, набувати, розвивати, розповсюджувати та застосовувати наукові знання і передові технології з метою безпечного використання ядерної енергії, запобігання та зменшення наслідків радіаційних аварій на благо суспільства.

БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО

     Інститут стане провідною науковою установою України, яка надаватиме науково-технічні, інженерні, методичні та інформаційні послуги в галузі безпечної експлуатації об’єктів з ядерними технологіями, ліквідації наслідків радіаційних аварій, зняття з експлуатації ядерних установок, поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом і яка матиме національний та міжнародний престиж.

    Реалізація Політики в сфері якості забезпечується наступними засобами:

 • безперервний та планомірний процес управління системи якості на всіх стадіях науково-виробничої діяльності;
 • виконання досліджень і розробок на базі  акредитованих  лабораторій при постійному внутрішньому контролі отримуваних результатів, що  забезпечує упевненість в їх якості;
 • виконання вимог та постійне поліпшення результативності діючої системи управління якістю у відповідності з вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2015;
 • організація системи взаємопов’язаних процесів, що забезпечують упевненість у тому, що вимоги споживачів і інших зацікавлених сторін будуть повністю виконані;
 • систематичне навчання та підвищення кваліфікації персоналу.

 

 Випуск високоякісної і конкурентоспроможної продукції та надання науково – технічних послуг, що задовольняють вимоги споживачів на внутрішніх та зовнішніх ринках, здійснюється на основі виконання наступних базових принципів:

 • гарантування ядерної та радіаційної безпеки є пріоритетом;
 • забезпечення екологічної безпеки виробництва;
 • встановлення особистої відповідальності вищого керівництва за пріоритетне виділення ресурсів, необхідних для виконання вимог безпеки;
 • вдосконалення наукової і матеріально-технічної бази;
 • виконання робіт висококваліфікованими фахівцями, які мають відповідну кваліфікацію;
 • створення умов щодо постійного підвищення рівня підготовки та кваліфікації персоналу, а також максимальне розкриття  творчих здібностей та активізації  творчого  потенціалу;
 • взаємовигідні відносини з партнерами та постачальниками, постійне задоволення вимог споживачів та оперативне реагування на зміни цих вимог.

 

 Співробітники Інституту, від директора до робочого, є командою однодумців, які впроваджують в життя політику   у сфері якості.

   Вище керівництво ІПБ АЕС  бере на себе відповідальність за реалізацію політики у сфері якості, своєчасне забезпечення необхідними ресурсами і постійне удосконалення системи менеджменту якості.

 Директор                                                                         А.В.Носовський

 

Схожі повідомлення

Залиште коментар