Про журналЖурнал Проблеми безпеки АЕС 

Збірник Проблеми безпеки АЕС і Чорнобиля

 

Рік заснування: 2004
Тематика:

 

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження в галузі безпеки АЕС; наукові основи безпеки та ефективності експлуатації ядерних установок; розробки наукових засад та створення технологій поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами; дослідження, розробки і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС.

Реферативні бази даних: База даних INIS (The International Nuclear Information System)
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.31717/1813-3584
ISSN: 1813-3584
УДК: 621.039.68:536.4
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9267 від 18.10.2004 р.
Фахова реєстрація у Міністерстві освіти і науки України:

Включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ № 1413 від 24.10.2017 р.

Галузь науки: Технічні
Періодичність: Продовжуване видання (до 3 разів на рік)
Мова видання: Українська, російська, англійська
Засновник: Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України
Головний редактор: Носовський А. В. (чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф.)
Заступник головного редактора: Щербін В. М. (канд. фіз.-мат. наук)
Члени редколегії: Бар’яхтар В. Г. (акад. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, проф.),
Борисенко В. І. (д-р техн. наук),
Булавін Л. А. (акад. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, проф.),
Габєлков С. В. (д-р фіз.-мат. наук),
Гаргер Є. К. (д-р фіз.-мат. наук, проф.),
Кенсицький О. Г. (д-р техн. наук),
Кириленко О. В. (акад. НАН України, д-р техн. наук, проф.),
Павлович В. М. (д-р фіз.-мат. наук),
Прістер Б. С. (акад. УААН, д-р біол. наук, проф.),
Скорбун А. Д. (д-р техн. наук),
Талерко М. М. (д-р техн. наук),
Шараєвський І. Г. (д-р техн. наук)
Tadahiro WASHIYA (Dr., Japan)
Peter Schillebeeckx (Dr., Belgium)
Neil Hyatt (Professor, PhD, BSc, United Kingdom)
Gunter Pretzsch (Dr., Germany)
Відповідальний редактор: Троян Л. М.
Адреса редакції: вул. Кірова, 36-а, м. Чорнобиль, Київська область, 07270
вул. Лисогірська, 12, м. Київ, 03028
Телефон: (04593) 5-17-73; 5-13-89
(044) 525-24-72
E-mail: l.troyan@ispnpp.kiev.ua
i.kutsyna@ ispnpp.kiev.ua
Site: http://mntc.smn.com.ua

 

 

 

Цей запис також доступний: English

Схожі повідомлення