Про журналЖурнал Проблеми безпеки АЕС 

Збірник Проблеми безпеки АЕС і Чорнобиля

 

Рік заснування: 2004
Тематика:

 

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження в галузі безпеки АЕС; наукові основи безпеки та ефективності експлуатації ядерних установок; розробки наукових засад та створення технологій поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами; дослідження, розробки і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС.

Реферативні бази даних: База даних INIS (The International Nuclear Information System)
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.31717/1813-3584
ISSN: 1813-3584
УДК: 621.039.68:536.4
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9267 від 18.10.2004 р.
Фахова реєстрація у Міністерстві освіти і науки України:

Включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ № 1413 від 24.10.2017 р.

Галузь науки: Технічні
Періодичність: Продовжуване видання (до 3 разів на рік)
Мова видання: Українська, російська, англійська
Засновники: Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України
Головний редактор: Носовський А. В. (директор ІПБ АЕС НАН України, чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф.)
Заступник головного редактора: Щербін В. М. (заступник директора з наукової роботи, канд. фіз.-мат. наук)
Члени редколегії: Бар’яхтар В. Г. (акад. Нац. акад. наук України, д-р фіз.-мат. наук),
Борисенко В. І. (канд. техн. наук),
Булавін Л. А. (акад. Нац. акад. наук України, д-р фіз.-мат. наук),
Габєлков С. В. (д-р фіз.-мат. наук),
Гаргер Є. К. (д-р фіз.-мат. наук, проф.),
Кенсицький О. Г. (д-р техн. наук),
Кириленко О. В. (акад. Нац. акад. наук України, д-р техн. наук),
Павлович В. М. (д-р фіз.-мат. наук, проф.),
Прістер Б. С. (д-р біол. наук, проф.),
Скорбун А. Д. (д-р техн. наук),
Талерко М. М. (д-р техн. наук),
Шараєвський І. Г. (д-р техн. наук)Tadahiro WASHIYA (Division Head, Fuel Debris Handling and Analysis Division, Collaborative Laboratories for Advanced Decommissioning Science, Sector of Fukushima Research and Development Japan Atomic Energy Agency)Peter Schillebeeckx (European Commission Joint Research Centre – JRC, Directorate G – Nuclear Safety & Security Unit G.2 – Standards for Nuclear Safety, Security & Safeguards)Neil Hyatt FRSC (Professor, Head of Department of Materials Science & Engineering, The University of Sheffield)Gunter Pretzsch (Dr., Head of Radiation and Environmental Protection Division, Gesellschaft fuer Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH)
Відповідальний редактор: Троян Л. М.
Адреса редакції: вул. Кірова, 36-а, м. Чорнобиль, 07270, Україна
Телефон: (04593) 5-17-73; 5-13-89
E-mail: l.troyan(собачка)ispnpp.kiev.ua
Site: http://mntc.smn.com.ua/

 

 

 

Схожі повідомлення