Наукова діяльність 

Розробка методів та засобів контролю коефіцієнтів реактивності ядерного реактора

Метою роботи є розробка нових методів визначення параметрів безпеки ядерного реактора – коефіцієнтів реактивності. Актуальність роботи визначається необхідністю реалізації на АЕС вимог правил ядерної безпеки реакторів з водою під тиском, які діють з 2008 року, та містять нові положення по здійсненню постійного контролю за коефіцієнтами реактивності. Впровадження результатів запропонованої наукової роботи на АЕС є важливою складовою комплексної програми з підвищення безпеки реакторних установок.
Завданням роботи визначено:

  • проведення аналізу та вибір методів розв’язання задачі неперервного визначення коефіцієнтів реактивності реактора;
  • розробка вимог до апаратури контролю спектральних складових сигналів детекторів контролю ядерного реактора;
  • розробка моделі реактора, що враховує зміну потужності внутрішнього джерела нейтронів за рахунок накопичення трансплутонієвих елементів, а також фотонейтронів;
  • розробка методів і засобів визначення температурного коефіцієнта реактивності, та проведення досліджень;
  • розробка та обґрунтування пропозицій щодо включення до штатних систем контролю функції оперативного визначення коефіцієнтів реактивності реактора.

    За звітний період виконана розробка та обґрунтування пропозицій щодо включення до штатних систем контролю функції оперативного визначення коефіцієнтів реактивності реактора.
    В.І. Борисенко

Схожі повідомлення