Сертифікати та Ліцензії

ІПБ АЕС має наступні ліцензії Державної інспекції ядерного регулювання України на діяльність в сфері використання ядерної енергії:

  • використання  джерел іонізуючого випромінювання видана Держатомрегулювання України, рішенням Ліцензійної комісії Держатомрегулювання;
  • перевезення радіоактивних матеріалів, видана Держатомрегулювання України, рішенням Ліцензійної комісії Держатомрегулювання.

Лабораторія радіаційної безпеки ВРБЯОП акредитована в БЦ ДЦСМС на право проведення вимірювань у сфері радіаційного дозиметричного контролю.

Система управління якістю Інституту сертифікована на відповідність вимогам ISO 9001:2008 в міжнародному органі з сертифікації «Бюро Верітас».

Сертификат Бюро ВеритасЛіцензія на перевезення радіоактивних матеріалівЛіцензія на використання джерел іонізуючого випромінюванняРішення про затвердження постачальника