Спеціалізована вчена радаСпец. вчена рада 

Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада Д 27.201.01 Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України

  Наказом МОН України № 374 від 13.03.2017 р. створено спеціалізовану вчену раду Д 27.201.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук та кандидата технічних наук за спеціальністю: 21.06.01 – екологічна безпека та 05.14.14. – теплові та ядерні енергоустановки строком до 31 грудня 2019 р.

Постанова Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів

    Голова спеціалізованої вченої ради – чл.кор. НАН України, д.т.н., професор Носовський А. В.

    Заступник голови спеціалізованої вченої ради – д.т.н., Талерко М. М.

    Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – к.т.н., с.н.с. Кучмагра О. А.

Члени спеціалізованої вченої ради Спеціальність
Бондарьков М. Д., д-р техн. наук 21.06.01
Габєлков С. В., д-р фіз.-мат. наук 05.14.14
Гаргер Є. К.,  д-р фіз.-мат. наук 21.06.01
Желтоножський В. О., д-р фіз.-мат. наук 05.14.14
Зімін Л. Б., д-р техн. наук 05.14.14
Кенсицький О. Г., д-р техн. наук 05.14.14
Корольов О. В., д-р техн. наук 05.14.14
Прістер Б. С., академік УААН, д-р біол. наук 21.06.01
Павлович В. М., д-р фіз.-мат. наук 05.14.14
Скорбун А. Д., д-р техн. наук 21.06.01
Шараєвський І. Г., д-р техн. наук 05.14.14

ІНФОРМАЦІЯ  ПОШУКАЧАМ НАКОВИХ СТУПЕНІВ

ЗавантажитиПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 21.06.01 – екологічна безпека

ЗавантажитиПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки

ЗавантажитиПерелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради

ЗавантажитиOCHOBHI ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦIЙ

ЗавантажитиOCHOBHI ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦIЙ

 

Інформація про роботу ради

Протоколи засідань спецради

Здобувачі наукового ступеня

Цей запис також доступний: Russian

Схожі повідомлення

Залиште коментар