Спеціалізована вчена радаСпец. вчена рада 

Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада Д 27.201.01 Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України

   Наказом МОН України № 374 від 13.03.2017 р. створено спеціалізовану вчену раду Д 27.201.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук та кандидата технічних наук за спеціальністю: 21.06.01 – екологічна безпека та 05.14.14. – теплові та ядерні енергоустановки строком до 31 грудня 2019 р.

Постанова Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів

    Голова спеціалізованої вченої ради – чл.кор. НАН України, д.т.н., професор Носовський А. В.

    Заступник голови спеціалізованої вченої ради – д.т.н., Талерко М. М.

    Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – к.т.н., с.н.с. Кучмагра О. А.

Члени спецради:

– д.т.н. Бондарьков М.Д.                  (спеціальність 21.06.01);

– д.ф.-м.н. Габєлков С.В.                 (спеціальність 05.14.14);

– д.ф.-м.н. Гаргер Є.К.                     (спеціальність 21.06.01);

– д.ф.-м.н. Желтоножський В.О.   (спеціальність 05.14.14);

– д.т.н. Зімін Л.Б.                               (спеціальність 05.14.14);

– д.т.н. Кенсицький О.Г.                  (спеціальність 05.14.14);

– д.т.н. Корольов О.В.                      (спеціальність 05.14.14)

– академік УААН, д.б.н. Прістер Б.С. (спеціальність 21.06.01);

– д.ф.-м.н. Павлович В.М.                (спеціальність 05.14.14);

– д.т.н. Скорбун А.Д.                       (спеціальність 21.06.01);

– д.т.н. Шараєвський І.Г.                  (спеціальність 05.14.14);

Робота ради

    29 листопада 2017 р. відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, на якому було розглянуто два питання: прийняття до захисту дисертації Борисенка В. І. «Вдосконалення методів і засобів оперативного контролю та діагностики нейтронно-фізичних параметрів ядерних установок», поданої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.14.14 – теплові та ядерні установки; та прийняття до попереднього розгляду дисертації Білодіда Є. І. «Науково-технічні основи зменшення надлишкового консерватизму при аналізі безпеки ядерних установок», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за тією ж спеціальністю.
     У ході засідання одноголосно було прийнято до захисту дисертацію Борисенка В. І., затверджено склад офіційних опонентів та надано дозвіл на друк і розсилку автореферату.
Офіційними опонентами дисертаційної роботи Борисенка В. І. призначені: Слісенко В. І. – чл.-кор. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, директор Інституту ядерних досліджень НАН України; Забулонов Ю. Л. – чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф., завідувач відділу ядерно-фізичних технологій ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»; Корольов О. В. – д-р техн. наук, проф. кафедри АЕС Одеського національного політехнічного університету МОН України.
Також прийнято до попереднього розгляду дисертацію Білодіда Є. І., призначено комісію спецради для попереднього розгляду дисертації у складі: голова комісії – д-р фіз.-мат. наук Павлович В. М., д-р техн. наук Корольов О. В., канд. техн. наук Кучмагра О. А. Рекомендовано провести науково-технічний семінар, де буде заслухана інформація здобувача стосовно даної дисертаційної роботи.
     Порядок денний та прийняті рішення наведено у PDF-файлах.

ЗавантажитиПовідомлення про захист дисертації

ЗавантажитиПротокол засідання спец. ради

ЗавантажитиАвтореферат

ЗавантажитиДисертація

Завантажитивідгук офіційного опонента 1

Завантажитивідгук офійійного опонента 2

Завантажитивідгук офіційного опонента 3

ІНФОРМАЦІЯ  ПОШУКАЧАМ НАКОВИХ СТУПЕНІВ

ЗавантажитиПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 21.06.01 – екологічна безпека

ЗавантажитиПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки

ЗавантажитиOCHOBHI ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦIЙ

ЗавантажитиOCHOBHI ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦIЙ

ЗавантажитиПерелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради

 

Здобувачі наукового ступеня:

    Захист дисертації Калиновского О. К. «Удосконалення моніторингу радіоактивних аерозолів у локальній зоні об’єкта «Укриття» на етапі спорудження нового безпечного конфайнмента «Арка», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21. 06. 01 – екологічна безпека (технічні науки).

     Секретар спецради к.т.н., с.н.с.  Кучмагра О. А.

Завантажити:

Завантажитианотація

Завантажитиабстаркт

Завантажитидисертація

Завантажитивідгук опонента 1 

Завантажитивідгук опонента 2

Завантажитивідгук сторонньої організації 1

Завантажитивідгук сторонньої організації 2

Завантажитивідгук сторонньої організації 3

Завантажитивідгук сторонньої організації 4

Схожі повідомлення

Залиште коментар