Спеціалізована вчена радаСпец. вчена рада 

Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада Д 27.201.01 Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України

   Наказом МОН України № 374 від 13.03.2017 р. створено спеціалізовану вчену раду Д 27.201.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук та кандидата технічних наук за спеціальністю: 21.06.01 – екологічна безпека та 05.14.14. – теплові та ядерні енергоустановки строком до 31 грудня 2019 р.

Постанова Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів

    Голова спеціалізованої вченої ради – чл.кор. НАН України, д.т.н., професор Носовський А. В.

    Заступник голови спеціалізованої вченої ради – д.т.н., Талерко М. М.

    Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – к.т.н., с.н.с. Кучмагра О. А.

Члени спецради:

– д.т.н. Бондарьков М.Д.                  (спеціальність 21.06.01);

– д.ф.-м.н. Габєлков С.В.                 (спеціальність 05.14.14);

– д.ф.-м.н. Гаргер Є.К.                     (спеціальність 21.06.01);

– д.ф.-м.н. Желтоножський В.О.   (спеціальність 05.14.14);

– д.т.н. Зімін Л.Б.                               (спеціальність 05.14.14);

– д.т.н. Кенсицький О.Г.                  (спеціальність 05.14.14);

– д.т.н. Корольов О.В.                      (спеціальність 05.14.14)

– академік УААН, д.б.н. Прістер Б.С. (спеціальність 21.06.01);

– д.ф.-м.н. Павлович В.М.                (спеціальність 05.14.14);

– д.т.н. Скорбун А.Д.                       (спеціальність 21.06.01);

– д.т.н. Шараєвський І.Г.                  (спеціальність 05.14.14);

Робота ради

   Прийнято до попереднього розгляду дисертацію Білодіда Є. І., призначено комісію спецради для попереднього розгляду дисертації у складі: голова комісії – д-р фіз.-мат. наук Павлович В. М., д-р техн. наук Корольов О. В., канд. техн. наук Кучмагра О. А. Рекомендовано провести науково-технічний семінар, де буде заслухана інформація здобувача стосовно даної дисертаційної роботи.
     Порядок денний та прийняті рішення наведено у PDF-файлах.

ЗавантажитиПовідомлення про захист дисертації

ЗавантажитиПротокол засідання спец. ради

ЗавантажитиАвтореферат

ЗавантажитиДисертація

Завантажитивідгук офіційного опонента 1

Завантажитивідгук офійійного опонента 2

Завантажитивідгук офіційного опонента 3

ІНФОРМАЦІЯ  ПОШУКАЧАМ НАКОВИХ СТУПЕНІВ

ЗавантажитиПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 21.06.01 – екологічна безпека

ЗавантажитиПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки

ЗавантажитиOCHOBHI ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦIЙ

ЗавантажитиOCHOBHI ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦIЙ

ЗавантажитиПерелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради

 

Протоколи засідань

Архів здобувачів наукового ступеня

Схожі повідомлення

Залиште коментар