Структура ІПБ АЕС

Структура ІПБ АЕС

Керівництво Вчена рада Спеціалізована вчена рада Відділення проектування об’єктів з радіаційно-ядерними технологіями Відділ аналізу безпеки радіаційно-небезпечних об'єктів Відділ зняття з експлуатації атомних електростанцій Відділ будівельних технологій і конструкцій Відділення ядерної та радіаційної безпеки Відділ радіаційного моніторингу Відділ досліджень нейтронно-фізичних процесів Відділ матеріалознавства паливовмісних матеріалів Наково-організаційний відділ Бухгалтерія Планово-виробничий відділ Відділ РБ, якості та охорони праці Служба виробничого енергетичного та транспортного забезпечення Експлуатаційно-технійчний відділ Канцелярія Відділ кадрів