Система якості 

Система управління якістю

   В ІПБ АЕС НАН України розроблена, впроваджена і підтримується в робочому стані система управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001 і  нормативних вимог у сфері використання ядерної енергії. Створена система управління якістю сертифікована на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та підтверджується сертифікатом відповідності, виданим органом з сертифікації систем якості «Bureu Veritas Quality International».

    Система управління якістю (СУЯ) Інституту розповсюджується на проектування, розробку і надання послуг у сфері використання ядерної енергії.

В ІПБ АЕС:
– визначені основні процеси, які необхідні для функціонування СУЯ і забезпечено їх застосування в межах всієї організації;
– встановлено обов’язки відповідальних за процес та його виконавців, їх повноваження та відповідальність при виконанні процесу, підпорядкованість, порядок взаємодії при виконанні процесу;
– встановлена послідовність і взаємодія цих процесів;
– визначені критерії оцінки процесів і методи, що забезпечують результативність функціонування цих процесів та управління ними;
– забезпечена наявність ресурсів і інформації, необхідної для підтримки функціонування процесів і спостереження за ними;
– забезпечено спостереження (моніторинг), вимірювання і аналізування цих процесів;
– забезпечено вживання заходів, які необхідні для досягнення запланованих результатів і постійного поліпшення цих процесів;
– встановлено заходи керування невідповідностями, заходи щодо попередження аварійних ситуацій та аварій, та заходи щодо ліквідації їх наслідків.

    Обов’язки по загальному керівництву якістю лежать на всіх рівнях управління, але управління ними на підприємстві здійснюється директором Інституту. Найвище керівництво ІПБ АЕС несе відповідальність за планування якості, забезпечення ресурсами, за вдосконалення СУЯ, здійснює нагляд за діяльністю і взаємодією підрозділів Інституту.

    Відповідальність за процеси системи управління якістю:

  1. «Аналізування системи управління якістю з боку найвищого керівництва» -Директор.
  2. «Управління персоналом» – Завідувач відділу кадрів.
  3. «Управління договорами» – Заступник директора з наукової роботи.
  4. «Управління проектуванням» – Завідувач відділення проектування об’єктів з радіаційно-ядерними технологіями.
  5. «Створення науково-технічної продукції» – Заступник директора з наукової роботи.
  6. «Внутрішній аудит» – Завідувач сектору управління якістю відділу радіаційної безпеки, якості та охорони праці.
  7. «Невідповідність та коригувальні  дії» – Завідувач сектору управління якістю відділу радіаційної безпеки, якості та охорони праці.

   Система управління якістю розробляється і впроваджується в ІПБ АЕС як засіб, що забезпечує здійснення сформульованої керівництвом Політики і  досягнення поставлених Цілей у сфері якості. Формулювання і документування  керівництвом Інституту Політики у сфері якості є основою побудови СУЯ.    Процеси, що необхідні для системи управління якістю Інституту, включають процеси діяльності керівництва, забезпечення ресурсами, життєвого циклу продукції і їх аналізування, вимірювання і поліпшення.

    Відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015, документація СУЯ ІПБ АЕС включає:
а) документально оформлену Політику в сфері якості;
б) документально оформлені Цілі в сфері якості в підрозділах;
в) Настанову щодо  якості;
г) програми  якості при виконанні видів діяльності, що підлягають ліцензуванню в сфері використання ядерної енергії;
д) програми якості та спеціальні процедури, що розробляються для забезпечення якості при виконанні робіт з міжнародних контрактів;
е) документовані процедури, методики вимірювань, СТП, документи зовнішнього походження, документацію замовника і інші документи, що необхідні Інституту для гарантування результативного  планування, функціонування і управління процесами та випуску НТ продукції, що відповідає встановленим вимогам;
ж) протоколи.

 

Цей запис також доступний: English

Схожі повідомлення