Шевцова Оксана Миколаївна

    Шевцова Оксана Миколаївна після закінчення фізичного факультету Київського державного університету ім. Тараса Шевченка за спеціалізацією «фізика, теоретична фізика, викладач»  працювала в Інституті ядерних досліджень НАН України на посадах молодшого наукового, наукового та старшого наукового співробітника. В 1995 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю теоретична фізика (01.02.04).     З 2011-2013 рр. працювала на посаді начальника відділу аналізу проблем поводження з радіоактивними відходами Державного науково-інженерного центру систем контролю та аварійного реагування (ДНІЦ СКАР) Мінпаливенерго України.     Впродовж 2013-2015 років працювала на кафедрі диференціальних…

Читати далі