Дослідження фізико-хімічних процесів, які визначають деградацію ПВМ об’єкта «Укриття» на період до їх контрольованого зберігання чи переробки

У 2016 р. дослідження по темі включали: підготовку зразків коричневої, чорної й поліхромної керамік лавоподібних паливовмісних матеріалів (ЛПВМ); вимірювання їх мікротвердості; проведення експериментів щодо визначення об’ємів порових каналів у коричневій і чорній кераміках ЛПВМ після витримки їх впродовж трьох з половиною років; розробку моделі деградації мікроструктури ЛПВМ з урахуванням основних структурно чутливих фізико-хімічних процесів; надання прогнозу поведінки ЛПВМ на найближчу перспективу.

Читати далі