Захист дисертації Новини Спец. вчена рада 

Засідання спеціалізованої вченої ради

    29 листопада 2017 р. відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, на якому було розглянуто два питання: прийняття до захисту дисертації Борисенка В. І. «Вдосконалення методів і засобів оперативного контролю та діагностики нейтронно-фізичних параметрів ядерних установок», поданої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.14.14 – теплові та ядерні установки; та прийняття до попереднього розгляду дисертації Білодіда Є. І. «Науково-технічні основи зменшення надлишкового консерватизму при аналізі безпеки ядерних установок», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за тією ж спеціальністю.…

Читати далі
Спеціалізована вчена рада Спец. вчена рада 

Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада Д 27.201.01 Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України   Наказом МОН України № 374 від 13.03.2017 р. створено спеціалізовану вчену раду Д 27.201.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук та кандидата технічних наук за спеціальністю: 21.06.01 – екологічна безпека та 05.14.14. – теплові та ядерні енергоустановки строком до 31 грудня 2019 р. Постанова Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів     Голова спеціалізованої вченої ради – чл.кор. НАН України, д.т.н., професор Носовський А. В.     Заступник…

Читати далі