Вчена рада

    Вчена Рада ІПБ АЕС НАН України створена Наказом засідання бюро Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, Протокол № 1 від 20.01.2005 р., Протокол № 55 від 29.03.2016 р.     Головою Вченої ради з 2016 р. призначено члена-кореспондента НАН України, д. т. н., проф. Носовського Анатолія Володимировича.     Вчена рада ІПБ АЕС є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Інституту, який виконує консультативно-дорадчі функції.     До виключної компетенції Вченої ради належать питання щодо: визначення стратегії розвитку Інституту та перспективних напрямків наукової і науково-технічної діяльності; проведення…

Читати далі