Вчена рада 

Вчена рада

     Вчена Рада ІПБ АЕС НАН України створена Наказом засідання бюро Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, Протокол № 1 від 20.01.2005 р., Протокол № 55 від 29.03.2016р.

     Головою Вченої ради з 2016 р. призначено члена-кореспондента НАН України, д. т. н., проф. Носовського Анатолія Володимировича.

     Вчена рада ІПБ АЕС є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Інституту, який виконує консультативно-дорадчі функції.

    До виключної компетенції Вченої ради належать питання щодо:

  • визначення стратегії розвитку Інституту та перспективних напрямків наукової і науково-технічної діяльності;
  • проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;
  • затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;
  • удосконалення та розвиток структури Інституту;
  • затвердження тем дисертацій здобувачів і призначення наукових керівників (консультантів);
  • затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів;
  • затвердження результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;
  • висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;
  • присвоєння працівникам Інституту вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності;
  • затвердження річних звітів про діяльність Інституту та розгляд і схвалення кошторисів установи.

     Вчена рада обговорює основні наукові напрями діяльності Інституту і рекомендує їх до розгляду Відділенням фізико-технічних проблем енергетики НАН України та затвердження Президією НАН України.

     Вчена рада діє на основі Положення про Вчену раду ІПБ АЕС.

   ЗавантажитиПоложення про Вчену раду

 

Склад Вченої ради ІПБ АЕС НАН України

1. Носовський А.В. – чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф., директор;
2. Паскевич С. А. (заст. голови) – заступник директора з наукової роботи, канд. біол. наук;
3. Хвалін Д. І. – в. о. ученого секретаря, канд. техн. наук;
4. Зімін Л. Б. – пр. наук, співр., д-р техн. наук, с. н. с.;
5. Скорбун А. Д. – гол. н. с., д-р техн. наук;
6. Краснов В. О. – завідувач відділення;
7. Кучмагра О. А. – завідувач відділу, канд. техн. наук, с.н.с.;
8. Рудько В. М. – завідувач відділення;
9. Прістер Б. С. – гол. н. с., академік НААН, д-р біол. наук, проф.;
10. Талерко М. М. – д-р техн. наук, зав. відділу;
11. Шараєвський І. Г. – завідувач сектору, д-р техн. наук, проф.;
12. Габєлков С. В. – завідувач відділу, д-р фіз.-мат. наук, с. н. с.;
13. Борисенко В. І. – завідувач відділення, д-р техн. наук;
14. Одінцов О. О. – зав. сектору, канд. техн. наук, с. н. с., керівник профспілкової організації;
15. Купріянчук С. В. – голова Ради молодих вчених   

 

Протоколи засідань

Цей запис також доступний: Russian

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert