Захист дисертаціїСпец. вчена рада 

Захист дисертацій

Архів здобувачів наукового ступеня:

       Захист дисертації КУХОЦЬКОГО О. В. на тему «Аналіз безпеки дослідницьких ядерних установок з використанням CFD технологій», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки.
 
 
 
 

           Захист дисертації ГОРАНЧУКА В. В. на тему «Моніторинг активної зони ВВЕР-1000 методами нейтронно-шумової діагностики», яку подано до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.14 – «Теплові та ядерні енергоустановки».

ЗавантажитиАвтореферат

Завантажити Дисертація

ЗавантажитиВідгук опонента 1

Відгук опонента 2Завантажити

 

     Захист дисертації ДЕРЕНГОВСЬКОГО В. В.  на тему «Удосконалений метод багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об’єктів із радіаційно-ядерними технологіями»,  яку подано до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

ЗавантажитиАвтореферат

Завантажити Дисертація

Завантажити Відгук опонетна 1

Завантажити Відгук опонетна 2

 

     Захист дисертації СВАТЮК Н. І.  на тему «Радіоекологічний моніторинг гірських районів Закарпаття: вплив просторових та сезонних факторів на нуклідний склад об’єктів довкілля»,  яку подано до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека, технічні науки.

ЗавантажитиАвтореферат

Завантажити Дисертація

Завантажити Відгук опонетна 1

Завантажити Відгук опонетна 2

 

     Захист дисертації БІЛОДІДА Е. І. на тему «Науково-технічні основи зменшення надлишкового консерватизму при аналізі безпеки ядерних установок»,  яку подано до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки.

     Учений секретар спецради к.т.н., с.н.с.  Кучмагра О. А.

Завантажити Автореферат

Завантажити Дисертація

ЗавантажитиВідгук опонента 1

ЗавантажитиВідгук опонента 2

 

     Захист дисертації БОРИСЕНКА В. І. на тему «Вдосконалення методів і засобів оперативного контролю та діагностики нейтронно-фізичних параметрів ядерних установок», представленої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки.

     Учений секретар спецради к.т.н., с.н.с.  Кучмагра О. А.

Завантажити:

ЗавантажитиПовідомлення про захист дисертації

ЗавантажитиПротокол засідання спец. ради

ЗавантажитиАвтореферат

ЗавантажитиДисертація

ЗавантажитиВідгук офіційного опонента 1

ЗавантажитиВідгук офійійного опонента 2

ЗавантажитиВідгук офіційного опонента 3

 

     Захист дисертації КАЛИНОВСКОГО О. К. на тему «Удосконалення моніторингу радіоактивних аерозолів у локальній зоні об’єкта «Укриття» на етапі спорудження нового безпечного конфайнмента «Арка», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21. 06. 01 – екологічна безпека (технічні науки).

     Учений секретар спецради к.т.н., с.н.с.  Кучмагра О. А.

Завантажити:

ЗавантажитиАнотація

ЗавантажитиАвтореферат

ЗавантажитиДисертація

ЗавантажитиВідгук опонента 1 

ЗавантажитиВідгук опонента 2

ЗавантажитиВідгук сторонньої організації 1

ЗавантажитиВідгук сторонньої організації 2

ЗавантажитиВідгук сторонньої організації 3

ЗавантажитиВідгук сторонньої організації 4

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert