Захист дисертаціїНовини Спец. вчена рада 

Засідання спеціалізованої вченої ради: захист дисертацій Деренговського В. В. та Сватюк Н. І.

    11 березня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.201.01 Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України відбулися публічні захисти дисертацій на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

    Було представлено доповідь провідного інженера відділу фотоядерних процесів Інституту електронної фізики НАН України (Ужгород) Сватюк Наталії Іванівни за темою дисертації «Радіоекологічний моніторинг гірських районів Закарпаття: вплив просторових та сезонних факторів на нуклідний склад об’єктів довкілля».

     Науковий керівник роботи – д-р фіз.-мат. наук, проф., завідувач відділу фотоядерних процесів Інституту електронної фізики НАН України Маслюк Володимир Трохимович.

    Офіційні опоненти:

  • д-р техн. наук, директор ДНДУ «Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології» Бондарьков Михайло Дмитрович;
  • д-р біол. наук, пров. н. с. відділу радіобіології та радіоекології Інституту ядерних досліджень НАН України Дрозд Іван Петрович.

    Засідання вів голова спеціалізованої вченої ради чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф. Носовський Анатолій Володимирович.

    Секретар спеціалізованої вченої ради – канд. техн. наук, с. н. с. О. А. Кучмагра.

   Здобувачем були дані вичерпні відповіді на запитання членів спеціалізованої вченої ради, на зауваження офіційних опонентів, а також на зауваження до автореферату, які було отримано від 7 сторонніх організацій.

   У ході таємного голосування члени спеціалізованої вченої ради одноголосно підтримали рішення щодо присудження Н. І. Сватюк наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.


   Заслухано доповідь молодшого наукового співробітника Відділення проектування об’єктів з радіаційно-ядерними технологіями Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Деренговського Валерія Володимировича за темою дисертації «Удосконалений метод багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об’єктів із радіаційно-ядерними технологіями».

    Науковий керівник роботи – чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф., директор Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Носовський Анатолій Володимирович.

     Офіційні опоненти:

  • д-р техн. наук, директор ДНДУ «Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології» Бондарьков Михайло Дмитрович;
  • д-р техн. наук, старший викладач кафедри АЕС Одеського національного політехнічного університету Комаров Юрій Олексійович.

  У ході обговорення здобувачем було дано вичерпні відповіді на запитання членів спеціалізованої вченої ради, зауваження офіційних опонентів, а також на зауваження до автореферату, які було отримано від 9 сторонніх організацій.

   У ході таємного голосування члени спеціалізованої вченої ради одноголосно підтримали рішення щодо присудження В. В. Деренговському наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

   Колективи Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України та Інституту електронної фізики НАН України щиро вітають нових кандидатів технічних наук з успішним захистом дисертацій та бажають подальшого професійного зростання та успішного втілення творчих і наукових задумів!

Цей запис також доступний: Russian

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert