Захист дисертаціїНовини Спец. вчена рада 

Засідання спеціалізованої вченої ради

    29 листопада 2017 р. відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, на якому було розглянуто два питання: прийняття до захисту дисертації Борисенка В. І. «Вдосконалення методів і засобів оперативного контролю та діагностики нейтронно-фізичних параметрів ядерних установок», поданої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.14.14 – теплові та ядерні установки; та прийняття до попереднього розгляду дисертації Білодіда Є. І. «Науково-технічні основи зменшення надлишкового консерватизму при аналізі безпеки ядерних установок», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за тією ж спеціальністю.
     У ході засідання одноголосно було прийнято до захисту дисертацію Борисенка В. І., затверджено склад офіційних опонентів та надано дозвіл на друк і розсилку автореферату.
Офіційними опонентами дисертаційної роботи Борисенка В. І. призначені: Слісенко В. І. – чл.-кор. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, директор Інституту ядерних досліджень НАН України; Забулонов Ю. Л. – чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф., завідувач відділу ядерно-фізичних технологій ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»; Корольов О. В. – д-р техн. наук, проф. кафедри АЕС Одеського національного політехнічного університету МОН України.
Також прийнято до попереднього розгляду дисертацію Білодіда Є. І., призначено комісію спецради для попереднього розгляду дисертації у складі: голова комісії – д-р фіз.-мат. наук Павлович В. М., д-р техн. наук Корольов О. В., канд. техн. наук Кучмагра О. А. Рекомендовано провести науково-технічний семінар, де буде заслухана інформація здобувача стосовно даної дисертаційної роботи.
     Порядок денний та прийняті рішення наведено у PDF-файлах.

ЗавантажитиПовідомлення про захист дисертації

ЗавантажитиПротокол засідання спец. ради

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert