Новини 

Засідання спеціалізованої вченої ради: захист дисертації

    16 березня 2018 р на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.201.01 ІПБ АЕС НАН України відбувся публічний захист дисертації Борисенка Володимира Івановича «Вдосконалення методів і засобів оперативного контролю та діагностики нейтронно-фізичних параметрів ядерних установок», яку подано на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки.

Борисенко

    На засіданні спеціалізованої вченої ради були присутні 13 членів ради, а також:

    науковий консультант – д-р фіз.-мат. наук, проф. Каденко Ігор Миколайович, завідувач кафедри ядерної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;

    офіційні опоненти:

чл.-кор. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, с. н. с. Слісенко Василь Іванович, директор Інституту ядерних досліджень НАН України;

чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф. Забулонов Юрій Леонідович, завідувач відділу ядерно-фізичних технологій ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища» НАН України;

д-р техн. наук, проф. Корольов Олександр Вікторович, професор кафедри АЕС Одеського національного політехнічного університету МОН України.

    Засідання вів голова спеціалізованої вченої ради чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф. Носовський Анатолій Володимирович.

    Секретар спеціалізованої вченої ради канд. техн. наук, с. н. с. Кучмагра О. А.

    У ході засідання була представлена доповідь Борисенка В. І. за темою дисертації. Було дано вичерпні відповіді на запитання членів спеціалізованої вченої ради, на зауваження офіційних опонентів, а також на зауваження до автореферату, які було отримано від 10 сторонніх організацій.

    У відгуках офіційних опонентів і вчених з інших організацій відмічено, що тема дисертації є актуальною, наукові положення, висновки та рекомендації містять наукову новизну та є обґрунтованими і достовірними. Основні результати дисертації впроваджені в практичну діяльність. Тому Борисенко Володимир Іванович заслуговує присудження йому наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки.

    У ході таємного голосування члени спеціалізованої вченої ради одноголосно підтримали рішення щодо присудження Борисенку В. І. наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки.

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert