Аварійні вибросиМонографії 

Фізичне моделювання аварійних викидів в атмосфері (Вимірювання лагранжевих характеристик турбулентності)

Наведено результати атмосферних дифузійних експериментів, що імітують аварійні ви­киди в приземному та пограничному шарах атмосфери, виконані під керівництвом автора. Інтерпретацію даних вимірювань у приземному шарі атмосфери проведено на основі гіпотези подібності лагранжевої турбулентності, у пограничному шарі атмосфери – з використанням теорії однорідної турбулентності. Експериментально підтверджено існування режимів турбу­лентної дифузії від наземних і низьких джерел домішок, що передбачено гіпотезою подібності лагранжевої турбулентності в приземному шарі атмосфери для різних умов термічної страти­ фікації. Отримано універсальні емпіричні константи для цих режимів, що дає змогу застосову­вати теоретичні співвідношення на практиці. Подано модель розрахунку дифузійних парамет­рів і поля концентрації домішки від різних джерел у приземному шарі атмосфери; виконано порівняння модельних розрахунків з незалежними вимірюваннями масової концентрації домі­шки в горизонтальній і вертикальній площинах. Одночасні вимірювання ейлерових і лагранжевих характеристик турбулентності для різних часів дифузії в пограничному шарі атмосфери дали змогу оцінити масштаб турбулентності у змінних Лагранжа для умов близьких до нейт­ральної термічної стратифікації.

Для фахівців у галузі фізики атмосфери, охорони довкілля, служб радіаційної та еко­логічної безпеки.

 
Автор:

Є. К. Гаргер

   
ЗавантажитиЗавантажити

This post is also available in: English

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert