Methods for analyzing the hydrogeological characteristics of the aquifiers in the vicinity of the Chornobyl nuclear power plant // Use of isotope hydrology to characterize groundwater systems in the vicinity of nuclear power plants

    Монографія містить результати скоординованого дослідницького проєкту, проведеного Міжнародним агентством з атомної енергії з метою вивчення використання нових ізотопних методів разом зі звичайними для кращої оцінки гідрогеологічного стану у геологічних умовах майданчиків атомних електростанцій та забезпечення основною інформацією, яка може бути використана для прогнозування долі радіоактивних забруднювачів (таких, як тритій), викинутих у ґрунтові води в разі радіологічної аварії та/або під час нормальної роботи. З цією метою в десяти країнах були проведені дослідницькі проекти для характеристики системи підземних вод поблизу АЕС, які знаходяться на різних стадіях розробки. Монографія містить звіти цих десяти дослідницьких проєктів та підсумки досягнень окремих проєктів. Використано результати визначення ізотопів 18O, 2H, 13C, 14C, 3H, 3Hе, 4Hе та інертних газів у воді. Використано також результати традиційних гідрохімічних аналізів та розподіл 90Sr, урану та трансуранових елементів у підземних водах. Цей проєкт спрямований на розробку рекомендацій щодо вивчення гідрогеологічних характеристик підземних вод у місцевих і регіональних системах підземних вод поблизу атомних електростанцій з використанням ізотопів з навколишнього середовища, а також звичайних методів.

     Для науковців та інженерів, які працюють у галузі гідрогеології, радіоекології та безпеки в атомній енергетиці, а також для студентів та аспірантів геологічних і фізичних факультетів університетів.

Автори:

М. І. Панасюк
І. О. Коваленко
Н. В. Сосонна 
М. Г. Бузинний 

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert