Мультифізичне моделювання теплових процесів у торцевій зоні потужного генератора

     У колективній науковій монографії дослідники розглядають питання комплексного підходу до вибору перевізника, аналізують та вивчають методи визначення варіантів польоту, вибору стаціонарного rfid-зчитувача та методологічний підхід до обліку зенітної ракетної системи; удосконалюють методи параметризації нечітких когнітивних моделей; аналізують логістичне забезпечення загонів військ за досвідом бойових дій в Афганістані.

     У розділі, підготовленому співробітником ІПБ АЕС НАН України Д. І. Хваліним, показано переваги побудови математичних моделей у програмному середовищі COMSOL Multiphysics. Найсуттєвішою перевагою є можливість вирішувати мультифізичні задачі, що дозволяє створювати комплексні (взаємопов’язані) моделі. Представлено алгоритм, математичний опис і розв’язок задачі визначення розподілу електромагнітного поля та температури у торцевій зоні осердя статора потужного турбогенератора у разі застосування чисельного методу. Використано підхід для аналізу теплових процесів у торцевій зоні осердя статора турбогенератора послідовного логічного переходу від простої моделі електромагнітного поля в активній частині машини до більш складних моделей кінцевої зони з використанням попередніх результатів у наступних, що дозволяє отримати рішення для визначення розподілу температури в складних областях. Математична модель відрізняється від тих, що використовуються та відомі на сьогодні, більш повним урахуванням фізико-технічних факторів і достовірністю результатів розрахунку за умов простоти програмної реалізації.

Автори:

Д. І. Хвалін

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert