Нейтронографія магнітних рідинних систем

Розглянуто типи магнітних рідинних систем, технології їхнього синтезу та перспективи застосування в медицині. Особлива увага приділена стабілізації ферофлюїдів, а саме зарядовій та сурфактантній. Проведено детальний опис методу малокутового розсіяння нейтронів у структурній діагностиці магнітних рідинних систем, зазначено особливості нейтронографії при дослідженні багатокомпонентних та полідисперсних ферофлюїдів. Описано структурні параметри магнітних рідинних систем залежно від умов їхнього синтезу та методів стабілізації. Проаналізовано зв’язок стабільності ферофлюїдів з їхньою структурою на нанорівні. Наведено можливості новітнього методу нейтронної рефлектометрії при дослідженні рідинних наносистем.

Для науковців та інженерно-технічних працівників, які працюють у галузі фізики рідин, ядерної фізики та атомної енергетики, а також для студентів та аспірантів фізичних і фізико-технічних спеціальностей університетів.

 
 Автори:

Л. А. Булавін,
М. В. Авдєєв,
О. О. Ключников,
А. В. Нагорний,
В. І. Петренко

   ЗавантажитиЗавантажити

This post is also available in: English

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert