Теплофізика надійності активних зон

У монографії розглянуто теплофізичні, а також матеріалознавчі аспекти комплексу нерегламентних процесів та експлуатаційних факторів, що здатні чинити безпосередній вплив на показники надійності критично важливих для безпеки елементів та систем активних зон ядерних енергетичних реакторів. Розглянуто найбільш важливі фізичні аспекти нестаціонарних теплових та гідродинамічних процесів, які пов’язані зі стійкістю плину одно- та двофазно- го теплоносія першого контуру в режимах примусової та природної циркуляції. Особливу увагу приділено теплофізичним аспектам прикладної теорії надійності з позицій імовірнісного аналізу стохастичних показників та параметрів безпеки ядерних енергоблоків із реакторами основних типів. Розглянуто головні шляхи підвищення експлуатаційної…

Читати далі