Система якості 

Політика у сфері якості

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України (ІПБ АЕС НАН України) є державною науковою організацією. Основні напрями діяльності ІПБ АЕС визначені Президією НАН України і пов’язані з проблемами розвитку прикладних досліджень у сфері використання ядерної енергії.

НАУКОВІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
 • безпека експлуатації ядерних установок;
 • зняття з експлуатації ядерних установок;
 • поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами.

МІСІЯ:

Створювати, набувати, розвивати, розповсюджувати та застосовувати наукові знання і передові технології з метою безпечного використання ядерної енергії, запобігання та зменшення наслідків радіаційних аварій на благо суспільства.

БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО:

Інститут прагне стати провідною науковою установою України, яка надаватиме науково-технічні, інженерні, методичні та інформаційні послуги в галузі безпечної експлуатації об’єктів з ядерними технологіями, ліквідації наслідків радіаційних аварій, зняття з експлуатації ядерних установок, поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом і яка матиме національний та міжнародний престиж.

Реалізація Політики в сфері якості забезпечується такими засобами:

 • безперервний та планомірний процес управління якістю на всіх стадіях науково-виробничої діяльності;
 • виконання досліджень і розробок на базі акредитованих лабораторій та постійний внутрішній контроль отримуваних результатів, що забезпечує впевненість у їх якості;
 • виконання вимог та постійне поліпшення результативності діючої системи управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015;
 • організація системи взаємопов’язаних процесів, що забезпечують упевненість у тому, що вимоги споживачів та інших зацікавлених сторін будуть повністю виконані;
 • систематичне навчання та підвищення кваліфікації персоналу.

Випуск високоякісної і конкурентоспроможної продукції та надання науково-технічних послуг, що задовольняють вимоги споживачів на внутрішніх та зовнішніх ринках, здійснюється на основі виконання таких базових принципів:

 • гарантування ядерної та радіаційної безпеки є найвищим пріоритетом;
 • забезпечення екологічної безпеки виробництва;
 • встановлення особистої відповідальності вищого керівництва за пріоритетне виділення ресурсів, необхідних для виконання вимог безпеки;
 • удосконалення наукової і матеріально-технічної бази;
 • виконання робіт висококваліфікованими фахівцями;
 • створення умов щодо постійного підвищення рівня підготовки та кваліфікації персоналу, а також максимального розкриття творчих здібностей та активізації творчого потенціалу;
 • взаємовигідні відносини з партнерами та постачальниками, постійне задоволення вимог споживачів та оперативне реагування на зміни цих вимог.

Співробітники Інституту, від директора до працівника, є командою однодумців, які впроваджують у життя політику у сфері якості.

Вище керівництво ІПБ АЕС бере на себе відповідальність за реалізацію політики у сфері якості, своєчасне забезпечення необхідними ресурсами і постійне удосконалення системи управління якістю.

 

Директор                                                                         А. В. Носовський

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert