Наукова діяльність 

Розробка та вдосконалення методів нейтронної діагностики для визначення параметрів безпеки ядерних установок

Досліджено можливості вейвлет-аналізу для виявлення прихованої у шумах сигналів системи внутрішньореакторного контролю (СВРК) діагностичної інформації. Проаналізовано сигнали контролю температури холодної і гарячої ниток теплоносія першого контуру АЕС, тиску, а також детекторів нейтронів в активній зоні. У проаналізованих сигналах виявлено закономірності (періодичності з періодами години і більше). Сигнали (довгі ряди вимірювань) від джерел з ланцюжками поділу, якими є сигнали від реактора, відпрацьованих тепловидільних збірок (ВТВЗ), паливовмісних матеріалів (ПВМ) в об’єкті «Укриття», за визначенням не можуть бути статистично стаціонарними, тому для їх аналізу потрібні спеціальні методи. Тому було досліджено також можливість використання…

Читати далі
Наукова діяльність 

Дослідження статистичних властивостей інтервалів між актами радіоактивного розпаду (на прикладі альфа-випромінювання U-234 та нейтронного потоку від PU-BE джерела) та застосування до аналізу ЛПВМ та відпрацьованого палива

Виявлено характерні критерії оптимальної обробки як експериментальних, так і модельних даних, при застосуванні яких мінімізується похибка при розрахунку статистичних параметрів довгих рядів даних. Показано, що функція розподілу довжин інтервалів при реєстрації альфа-струму 234U та 235U відповідає функції розподілу випадкових вибірок величин інтервалів, змодельованих комп’ютером на основі методу Монте-Карло та описується експоненціальним розподілом, а параметри імпульсного потоку від альфа-струму 234U та 235U описуються розподілом Пуассона, що дозволяє використовувати ряди вимірювань довжин інтервалів від альфа-струму в якості реперних під час пошуку нейтронів вимушеного поділу. Розроблено модель і алгоритм аналізу функцій розподілу довгих рядів вимірювань. На основі…

Читати далі
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert