МонографіїМонографії 

Монографії

2022

Prister B. Model of Radionuclide Uptake by Plants via Foliar Pathway: Kyshtym, Сhernobyl, Fukushima // Behavior of Radionuclides in the Environment III / K. Nanba, A. Konoplev, T. Wada. – Singapore: Springer Nature Singapore, 2022. – 510 p. – p. 389-426.

Хвалін Д. І. Мультифізичне моделювання теплових процесів у торцевій зоні потужного генератора / Д. І.Хвалін // Сучасний стан проведення наукових досліджень у IT-технологіях, галузях електроніки, інженерії, нанотехнологіях та транспортній сфері (2-е видання). – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 2–33. https://doi.org/10.36074/csriteenat.ed-2.08

Panasiuk M. I., Kovalenko I. O., Sosonna N. V., Buzynnyi M. G. Methods for analyzing the hydrogeological characteristics of the aquifiers in the vicinity of the Chornobyl nuclear power plant // Use of isotope hydrology to characterize groundwater systems in the vicinity of nuclear power plants. Results of coordinated Research Proect (CRP) F33022, 2016-2020. – Kyiv : ISP NPP, 2022. – pp. 165–179. – doi.org/10.5281/zenodo.6659421

Булавін Л. А. Розсіяння та зв’язані стани в системі декількох частинок / Л. А. Булавін, В. І. Ковальчук, А. В. Носовський. – Київ : ІПБ АЕС НАН України, 2022. – 200 с.

Bulavin L. Soft Matter Systems for Biomedical Applications. Springer Proceedings in Physics Series. Volume 266 / edited by L. Bulavin, N. Lebovka . — Springer Cham, 2022. — 466 p.

Prister B. Comprehensive radioecological monitoring for objects of radioactively contaminated areas / B. Prister, T. Lev, A. Nosovskyi, M. Talerko. — Kyiv : Akademperiodyka, 2022. — 286 p.

Досвід військових формувань у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС через призму радіаційних та хімічних загроз / Л. А. Устінова, В. Л. Савицький, М. І. Проданчук, Д. А. Базика, Б. С. Прістер, Н. П. Курділь ; за ред. Л. А. Устінової. — Київ : «Видавництво Людмила», 2022. — 391 с.

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України: 30 років / А. В. Носовський, О. В. Балан, В. І. Борисенко та ін. ; за загальною редакцією А. В. Носовського. — Київ : ІПБ АЕС НАН України, 2022. — 608 с.

Управління якістю атмосферного повітря в країнах Європи / За ред. М. Ратушної, М. Амосова, К. Криницького. — Київ : Центр екологічних ініціатив “Екодія”, 2022. — 40 с.

Яценко Ю. В. Метеорологічні спостереження та зведення для забезпечення цивільної авіації. — Київ : Видавництво «Інтерконтиненталь-Україна», 2022. — 99 с.

2021

Attacks defencse of computer nets by tools using extended information about environment : monograph / V. Lytvynov, N. Stoianov, I. Stetsenko, [et al.]. – Chernihiv: Politerchnic National University, 2021. – 212 p.

Хвалін Д. І. Підвищення надійності та ефективності експлуатації турбогенераторів електричних станцій : монографія / Д. І. Хвалін. – Бостон, США : Primedia eLaunch LLC, 2021. – 152 с. – Режим доступу: https://doi.org/10.46299/978-1-63848-654-1.

Shelter object in the conditions of the New Safe Confinement / V. O. Krasnov, A. V. Nosovskyi, S. A. Paskevych, V. M. Rudko; ed. By A. V. Nosovskyi. — Kyiv : ISP NPP, NAS of Ukraine. — 2021. — 320 p.

Нейтронні та рентгенівські дослідження ліпідних мембран : монографія / Л. А. Булавін, О. І. Куклін, А. В. Носовський. Д. В. Соловйов; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій. – Київ ; Чорнобиль : Ін-т проблем АЕС НАН України, 2021. – 160 с.

Об’єкт «Укриття» в умовах нового безпечного конфайнмента / В. О. Краснов, А. В. Носовський, С. А. Паскевич, В. М. Рудько ; під заг. ред. А. В. Носовського. — Чорнобиль : ІПБ АЕС НАН України, 2021. — 344 с.

2020

Дозиметрія та захист від іонізуючого випромінювання : підручник / А. В. Носовський, Б. М. Бондар. – Київ : ІПБ АЕС НАН України, 2020. – 408 с. – (Серія «Безпека атомних станцій»).

Behavior of Radionuclides in the Environment II / A. Konoplev, K. Kato, S. Kalmykov (Eds.). – Chernobyl: Springer, 2020. – 282 p.

Secondary Radioactive Contamination of the Atmosphere in Intermediate and Late Phases of a Nuclear Emergency / E. Garger, A. Nosovskyi, M. Talerko. – Kyiv : Akademperiodyka, 2020. – 274 p.

2019

Stepanets К., Ugryumova V., Vishnevskiy D., Paskevich S. Interesting Chernobyl. 100 symbols. – Kyiv: Sky Horse Publishing House, 2019. – 263 p.

Новый безопасный конфайнмент Чернобыльской АЭС (расчетно-экспериментальный анализ при проектировании и эксплуатации) : монография / П. Г. Круковский, М. А. Метель, Д. И. Скляренко и др. ; под ред. П. Г. Круковского, В. А. Краснова, В. П. Сулимова. – Чернобыль : ИПБ АЭС НАН Украины, 2019. – 300 с.

Нейтронна діагностика розчинів фулеренів / Л. А. Булавін, О. А. Кизима, А. В. Носовський – Київ: Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України, 2019. – 183 с.

2018

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України / А. В. Носовський, В. І. Борисенко, С. В. Габєлков, В. О. Краснов, С. А. Паскевич, В. М. Рудько, М. М. Талерко, О. П. Толкач, І. Г. Шараєвський, О. М. Шевцова, В. М. Щербін : за ред. А. В. Носовського. – Київ: Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України, 2018. – 74 с.

2017

Теплофизика ресурса ядерных энергоустановок: монография. / А. В. Носовський, І. Г. Шараєвський, Н. М. Фіалко, Л. Б. Зімін, Г. І. Шараєвський. – Чернобыль: Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2017. – 624 с.

Институт проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины: 25 лет: монография / А. В. Носовский, К. А. Байлюк, О. В. Балан [и др.] : под общ. ред. А. В. Носовского. — Киев: ИПБ АЭС НАН Украины, 2017. — 416 с.

2016

Радіаційні перетворення наноматеріалів: монографія / Л. А. Булавін, О. П. Дмитренко, О. О. Ключников, М. П. Куліш. – Чорнобиль: Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України, 2016. – 304 с.

Методи та засоби підвищення надійності виконавчих механізмів регулювально-запірної арматури трубопроводів АЕС: монографія / О. Г. Кенсицький, Б. А. Кромпляс, А. С. Левицький, Г. М. Федоренко. – Чорнобиль: Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України, 2016. – 136 с.

Об’єкт «Укриття»: 30 років після аварії: монографія / В. О. Краснов, А. В. Носовський, В. М. Рудько, В. М. Щербін. – Чорнобиль: Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України, 2016. – 512 с.

Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки Чернобыля: монографія / Б. С. Пристер, А. А. Ключников, В. Г. Барьяхтар, В. М. Шестопалов, В. П. Кухарь : под ред. акад. НААН Украины Б. С. Пристера. – 2-е изд., доп. – Чернобыль: Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2016. – 356 с.

2015

Нейтронографія магнітних рідинних систем: монографія / Л. А. Булавін, М. В. Авдєєв, О. О. Ключников, А. В. Нагорний, В. І. Петренко. – Чорнобиль: Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України, 2015. – 244 с.

Безпілотні літальні апарати радіаційної розвідки і сільськогосподарського призначення: монографія / В. Я. Канченко, Р. В. Карнаушенко, О. О. Ключников, О. П. Мариношенко, М. Л. Чепур. – Чорнобиль: Ін-т проблем безпеки АЕС, 2015. – 180 с.

Теплофизика надежности активных зон: монография / А. А. Ключников, И. Г. Шараевский, Н. М. Фиалко, Л. Б. Зимин, Г. И. Шараевский. – Чернобыль: Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2015. – 772 с.

2014

Комаров Ю. А. Развитие риск-ориентированных подходов для повышения безопасности и эффективности эксплуатации атомных электростанций: монография / Под ред. В. И. Скалозубова. – Чернобыль (Киев. обл.): Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2014. – 288 с.

Термодинаміка розплавів: монографія / Л. А. Булавін, О. О. Ключников, Ю. О. Плевачук, В. М. Склярчук, В. М. Сисоєв.  – Чорнобиль (Київ. обл.): Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України, 2014. – 388 с.

2013

Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки Чернобыля: монография / Б. С. Пристер, А. А. Ключников, В. М. Шестопалов, В. П. Кухарь. – Чернобыль: Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2013. – 200 с.

 Гаргер Е. К. Физическое моделирование аварийных выбросов в атмосфере (Измерение лагранжевых характеристик турбулентности): монография. – Чернобыль: Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2013. – 240 с.

Теплофизика повреждений реакторных установок: монография / А. А. Ключников, И. Г. Шараевский, Н. М. Фиалко, Л. Б. Зимин, Н. И. Шараевская– Чернобыль: Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2013. – 528 с.

2012

Rashydov N., Kliuchnikov O., Seniuk O., Gorovyy L., Zhidkov A., Ribalka V., Berezhna V., Bilko N., Sakada V., Bilko D., Borbuliak I., Kovalev V., Krul M., Petelin G. (2012). Radiobiological Characterization Environment Around Object “Shelter”. In: Nuclear Power Plants, Dr. Soon Heung Chang (ed.). InTech, pp. 231–279.

Анализ причин и последствий аварии на АЭС Fukushima как фактор предотвращения тяжелых аварий в корпусных реакторах: монография / В. И. Скалозубов, А. А. Ключников, В. Н. Ващенко, С. С. Яровой. – Чернобыль: Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2012. – 280 с.

Теплофизика аварий ядерных реакторов: монография / А. А. Ключников, И. Г. Шараевский, Н. М. Фиалко, Л. Б. Зимин, Е. И. Шараевская – Чернобыль: Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2012. – 528 с.

Булавін Л. А. Нейтронна діагностика рідкого стану речовини: монографія. – Чорнобиль: Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України, 2012. – 532 с.

Бабак В. П. Теоретические основы защиты информации: учебник / В. П. Бабак, А. А. Ключников. – Чернобыль: Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2012. – 776 с.

This post is also available in: English

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert