Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада Д 27.201.01 Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України

Наказом від 28.12.2019 р. № 1643 Міністерство освіти та науки України затвердило рішення Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад та постановила затвердити склад спеціалізованої вченої ради в ІПБ АЕС НАН України Д 27.201.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.14.14 «Теплові та ядерні енергоустановки» та 21.06.01 «Екологічна безпека» (технічні науки) терміном до 31.12.2020 р.

З 2021 року діяльність спеціалізованої вченої ради призупинено.

Постанова Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів

Голова ради:

1.Носовський Анатолій Володимирович, д-р техн. наук, професор, директор ІПБ АЕС НАН України, спеціальність 05.14.14.

Заступник голови:

2. Талерко Микола Миколайович, д-р техн. наук, зав. відділу ІПБ АЕС НАН України, спеціальність 21.06.01.

Вчений секретар:

3. Кучмагра Олександр Аркадійович, канд. техн. наук, ст. наук. співр., пров. наук. співр. ІПБ АЕС НАН України, спеціальність 21.06.01.

Члени ради:

4. Бондарьков Михайло Дмитрович, д-р техн. наук, директор ДНДУ «Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології», спеціальність 21.06.01;

5. Борисенко Володимир Іванович, д-р техн. наук, зав. відділення ІПБ АЕС НАН України, спеціальність 05.14.14;

6. Габєлков Сергій Володимирович, д-р фіз.-мат. наук, ст. наук. співр., завідувач відділу ІПБ АЕС НАН України, спеціальність 05.14.14;

7. Гаргер Євгеній Костянтинович,  д-р фіз.-мат. наук, проф., гол. наук. співр., ІПБ АЕС НАН України, спеціальність 21.06.01;

8. Желтоножський Віктор Олександрович, д-р фіз.-мат. наук, проф., пров. наук. співр. Інституту ядерних досліджень НАН України, спеціальність 05.14.14;

9. Зімін Леонід Борисович, д-р техн. наук, ст. наук. співр., пров. наук. співр. ІПБ АЕС НАН України0, спеціальність 5.14.14;

10. Корольов Олександр Вікторович, д-р техн. наук, професор кафедри Одеського національного політехнічного університету, спеціальність 05.14.14;

11. Павлович Володимир Миколайович, д-р фіз.-мат. наук, проф., керівник відділу Інституту ядерних досліджень НАН України, спеціальність 05.14.14;

12. Прістер Борис Самуїлович, академік УААН, д-р біол. наук, проф., гол. наук. співр. ІПБ АЕС НАН України, спеціальність 21.06.01;

13. Рязанов Василь Васильович, д-р ф.-м. наук, ст. наук. співр., пров. наук. співр. Інституту ядерних досліджень НАН України, спеціальність 05.14.14;

14. Скорбун Анатолій Дмитрович, д-р техн. наук, гол. наук. співр. відділу ІПБ АЕС НАН України, спеціальність 21.06.01;

15. Шараєвський Ігор Георгійович, д-р техн. наук, ст. наук. співр., доц., зав. сектору ІПБ АЕС НАН України, спеціальність 05.14.14.

Інформація про роботу ради

Інформація пошукачам наукових ступенів

Протоколи засідань спецради

Здобувачі наукового ступеня

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert