Вчена рада 

Вчена рада

     Вчена Рада ІПБ АЕС НАН України створена Наказом засідання бюро Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, Протокол № 1 від 20.01.2005 р., Протокол № 55 від 29.03.2016р.

     Головою Вченої ради з 2016 р. призначено директора ІПБ АЕС НАН України Носовського Анатолія Володимировича.

     Вчена рада ІПБ АЕС є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Інституту, який виконує консультативно-дорадчі функції.

    До виключної компетенції Вченої ради належать питання щодо:

  • визначення стратегії розвитку Інституту та перспективних напрямків наукової і науково-технічної діяльності;
  • проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;
  • затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;
  • удосконалення та розвиток структури Інституту;
  • затвердження тем дисертацій здобувачів і призначення наукових керівників (консультантів);
  • затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів;
  • затвердження результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;
  • висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;
  • присвоєння працівникам Інституту вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності;
  • затвердження річних звітів про діяльність Інституту та розгляд і схвалення кошторисів установи.

Вчена рада обговорює основні наукові напрями діяльності Інституту і рекомендує їх до розгляду Відділенням фізико-технічних проблем енергетики НАН України та затвердження Президією НАН України.

Вчена рада діє на основі Положення про Вчену раду ІПБ АЕС.

   ЗавантажитиПоложення про Вчену раду

ЗавантажитиВитяг з протоколу бюро ВФТПЕ НАН України – Затвердження складу Вченої ради ІПБ АЕС НАН України

Склад Вченої ради ІПБ АЕС НАН України

Голова Вченої ради

Носовський А. В. – академік НАН України, д.т.н., проф., директор.

Заступник голови Вченої ради

Паскевич С. А. – к.б.н., заступник директора з наукової роботи.

Секретар Вченої ради

Хвалін Д. І. – к.т.н., учений секретар.

Члени Вченої ради

Борисенко В. І. – д.т.н., зав. відділення;

Краснов В. О. – зав. відділення;

Рудько В. М. – зав. відділення;

Булавін Л. А. – академік НАН України, д.ф.-м.н., проф., гол.н.с.;

Прістер Б. С. – академік НААН України, д.б.н., проф., гол.н.с.;

Скорбун А. Д. – д.т.н., гол.н.с.;

Кучмагра О. А.  к.т.н., с.н.с., пров.н.с.;

Талерко М. М. – д.т.н., с н.с., зав. відділу;

Габєлков С. В. – д.ф.-м.н., с.н.с., зав. відділу;

Шараєвський І. Г. – д.т.н., c.н.с., зав. сектору;

Зімін Л. Б. – д.т.н., с.н.с., пров.н.с.;

Одінцов О. О. – к.т.н., с.н.с., зав. сектору, керівник профспілкового комітету;

Купріянчук С. В. – м.н.с., голова Ради молодих вчених.

Протоколи засідань

Схожі повідомлення

Залиште коментар

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert