Про журналЖурнал Проблеми безпеки АЕС 

Збірник Проблеми безпеки АЕС і Чорнобиля

 

Рік заснування: 2004
Тематика:

 

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження в галузі безпеки АЕС; наукові основи безпеки та ефективності експлуатації ядерних установок; розробки наукових засад та створення технологій поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами; дослідження, розробки і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС, розробка систем радіаційного моніторингу та технічних засобів контролю за станом довкілля та за станом паливовмісних матеріалів об’єкта «Укриття», вивчення екологічного стану навколо атомних електростанцій та інших небезпечних об’єктів.

Реферативні бази даних: База даних INIS (The International Nuclear Information System)
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.31717/1813-3584
ISSN: 1813-3584
УДК: 621.039.68:536.4
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9267 від 18.10.2004 р.
Фахова реєстрація у Міністерстві освіти і науки України:

Включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ № 1413 від 24.10.2017 р.)

Галузь науки: Технічні (101 – екологія, 143 – атомна енергетика; 21.06.01 – екологічна безпека, 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки)
Періодичність: Продовжуване видання (до 3 разів на рік)
Мова видання: Українська, російська, англійська
Засновник: Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України
Головний редактор: Носовський А. В. (чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф.)
Заступник головного редактора: Щербін В. М. (канд. фіз.-мат. наук)
Члени редколегії: Булавін Л. А. (акад. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, проф.),
Борисенко В. І. (д-р техн. наук),
Габєлков С. В. (д-р фіз.-мат. наук),
Павлович В. М. (д-р фіз.-мат. наук),
Прістер Б. С. (акад. УААН, д-р біол. наук, проф.),
Талерко М. М. (д-р техн. наук),
Шараєвський І. Г. (д-р техн. наук),
Tadahiro Washiya (Dr., Japan).
Відповідальний редактор: Троян Л. М.
Адреса редакції: вул. Кірова, 36-а, м. Чорнобиль, Київська область, 07270
вул. Лисогірська, 12, м. Київ, 03028
Телефон: (04593) 5-17-73; 5-13-89
(044) 525-24-72
E-mail: l.troyan@ispnpp.kiev.ua
i.kutsyna@ispnpp.kiev.ua
Site: http://mntc.smn.com.ua

 

 

This post is also available in: English

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert