Відділ кадрів

Завідувач відділу кадрів

Погребняк Ірина Петрівна

Тел.: (045 93) 5 10 40

 

    Погребняк Ірина Петрівна працює в ІПБ АЕС НАН України на посаді завідувача відділу кадрів з лютого 2012 року.  З 1979 року  працювала  у відділі кадрів СКТБ з ЕП Інституту ядерних досліджень НАН України, з них 10 років –  завідувачем відділу.

 

 

 

 

    Кадрова політика ІПБ АЕС спрямована на забезпечення оптимального балансу процесів оновлення і збереження чисельності та якісного складу персоналу відповідно до потреб організації та вимог чинного законодавства,  на перспективу розвитку і вдосконалення персоналу, підвищення рівня його кваліфікації, зростання престижності наукової праці, посилення соціальної захищеності та мотивації працівників.

    Будучи складовою частиною всієї управлінської діяльності і виробничої політики інституту, кадрова політика сприяє створенню колективу висококваліфікованих спеціалістів, здатних вирішувати найскладніші питання екологічної безпеки, безпеки та ефективної експлуатації атомних електростанцій, зняття з експлуатації АЕС, утилізації радіоактивних відходів, вимірювання інформаційних величин в умовах АЕС, створення систем і приладів для АЕС.

Виконувані завдання та функції:

 • Проведення заходів для формування стабільного трудового колективу, зміцнення трудової дисципліни і громадського порядку.
 • Ведення обліку та аналіз якісного складу персоналу.
 • Організація процесу прийому на роботу, переведення на іншу посаду, звільнення з роботи, оформлення відпусток працівникам інституту.
 • Підготовка наказів по особовому складу, про порушення трудової дисципліни і заохочення.
 • Ведення трудових книжок, особових справ і карток співробітників.
 • Участь у проведенні атестації керівних, інженерно-технічних і наукових кадрів.
 • Складання державної звітності, підготовка та аналіз поточної інформації про стан кадрів.
 • Ведення військового обліку в організації.
 • Підготовка документів для призначення пенсій співробітникам інституту.
 • Оформлення й подання документів на допуск до спеціальних робіт співробітникам ІПБ АЕС, які залучені до робіт на ядерних установках і з ядерними матеріалами.
 • Оформлення перепусток у 30-км зону відчуження та на 4-й енергоблок Чорнобильської АЕС.