Науково-організаційний відділ

Завідувач відділу

Довидьков Сергій Анатолійович

Тел.: (04593) 5 13 89

 

    Довидьков С. А. працює в Інституті проблем безпеки АЕС з 2005 року. Він є співавтором понад 20 наукових публікацій з проблем стану паливовмісних матеріалів об’єкту «Укриття» та екологічної безпеки.

 

 

Напрями діяльності:

  • контроль за виконанням розпоряджень Президії НАН України та Вченої ради ІПБ АЕС;
  • координація науково-дослідної роботи між науковими підрозділами Інституту та іншими науковими установами й організаціями;
  • збір та узагальнення інформації, підготовка щорічних звітів про діяльність Інституту;
  • інформування наукових кадрів про навчальні пропозиції НАН України щодо учбових курсів та курсів підвищення кваліфікації для наукових співробітників Інституту;
  • координація міжнародної діяльності підрозділів Інституту;
  • організація видавничої та інформаційної діяльності Інституту.

 

Структура відділу:

  • Сектор координації науково-дослідних робіт та міжнародних проектів;
  • Сектор інформаційних технологій;
  • Редакційний сектор;
  • Сектор науково-технічної інформації.