Відділення атомної енергетики

Завідувач відділення, канд. техн. наук

Борисенко Володимир Іванович

Борисенко Володимир Іванович закінчив фізичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Експериментальна ядерна фізика». Розпочав свою виробничу діяльність у 1983 р. контролюючим фізиком теплофізичної лабораторії на Рівненській АЕС. Після закінчення аспірантури Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка у 1987 р. працював в Інституті ядерних досліджень НАН України до 1996 р., де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача відділу. В період з 1996 по 1999 рр. працював заступником директора з наукової роботи у Державному науково-інженерному центрі систем контролю і аварійного реагування. З 1999 по 2002 рр. працював завідуючим відділом Інституту підтримки експлуатації АЕС, а з 2003 р. працює в ІПБ АЕС спочатку на посаді завідувача відділу системного управління безпекою, а з 2016 р. – завідувача Відділення атомної енергетики.

За час своєї наукової діяльності В. І. Борисенко був керівником багатьох масштабних технічних проектів, серед яких: створення і впровадження на 11 енергоблоках ВВЕР-1000 АЕС України систем представлення параметрів безпеки; адаптація і застосування розрахункового коду RELAP-3D для аналізу безпеки ВВЕР; розробка прикладного програмного забезпечення АКНП та інші.

Загальна кількість наукових публікацій – понад 60.

Здійснює викладацьку діяльність на фізичному факультеті кафедри ядерної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальними курсами «Ядерно-фізичні аспекти ядерних і термоядерних реакторів», «Фізика ядерних реакторів», «Методи розрахунку ядерних реакторів», «Нестаціонарні процеси в ядерних енергетичних установках», «Динаміка ядерних реакторів».

Структура Відділення:

Напрями діяльності Відділення:

 • розробка алгоритмів і програм визначення нейтронно-фізичних параметрів ядерного реактора, а також паливовмісних матеріалів та інших розмножуючих систем;
 • дослідження надійності електротехнічного і теплотехнічного обладнання енергоблоків;
 • аналіз теплогідравлічних параметрів безпечної експлуатації АЕС;
 • дослідження й прогноз забруднення об’єктів навколишнього середовища при аваріях на АЕС;
 • розробка наукових основ і методів реабілітації об’єктів навколишнього середовища.

Результати діяльності за науковими напрямами:

Співробітниками відділів, що входять до складу Відділення виконувались такі роботи:

 • розроблені й експлуатуються аналоговий і цифровий реактиметри;
 • розроблено і впроваджено прикладне програмне забезпечення для розрахунку періоду й реактивності реактора;
 • розроблено методи шумового аналізу сигналів нейтронних детекторів для визначення нейтронно-фізичних параметрів реактора;
 • розроблено моделі для дослідження критичності паливовмісних матеріалів об’єкта «Укриття»;
 • розроблено методику комплексного аналізу відмов генеруючого обладнання АЕС;
 • запропоновано оптимальну структуру енергоблока з урахуванням розширення діапазонів регулювання реактивної потужності турбогенератора;
 • розроблено методику розрахунку тривимірних температурних полів турбогенератора ТВВ-1000-2УЗ;
 • проведено дослідження й розроблено прогноз забруднення об’єктів навколишнього середовища при аваріях на АЕС з використанням різних моделей розповсюдження;
 • проведено дослідження і моделювання вторинного підйому й переносу радіоактивних аерозолів у приземному шарі атмосфери;
 • розроблено наукові основи та методи реабілітації об’єктів навколишнього середовища;
 • розроблено установку оперативного контролю глибини вигорання відпрацьованих тепловиділяючих збірок.

Цей запис також доступний: Russian

Схожі повідомлення