Відділення атомної енергетики

Завідувач відділення, д-р техн. наук

Борисенко Володимир Іванович

Борисенко Володимир Іванович закінчив фізичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Експериментальна ядерна фізика». Розпочав свою виробничу діяльність у 1983 р. контролюючим фізиком теплофізичної лабораторії на Рівненській АЕС. Після закінчення аспірантури Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка у 1987 р. працював в Інституті ядерних досліджень НАН України до 1996 р., де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача відділу. В період з 1996 по 1999 рр. працював заступником директора з наукової роботи у Державному науково-інженерному центрі систем контролю і аварійного реагування. З 1999 по 2002 рр. працював завідуючим відділом Інституту підтримки експлуатації АЕС, а з 2003 р. працює в ІПБ АЕС спочатку на посаді завідувача відділу системного управління безпекою, а з 2016 р. – завідувача Відділення атомної енергетики.

За час своєї наукової діяльності В. І. Борисенко був керівником багатьох масштабних технічних проектів, серед яких: створення і впровадження на 11 енергоблоках ВВЕР-1000 АЕС України систем представлення параметрів безпеки; адаптація і застосування розрахункового коду RELAP-3D для аналізу безпеки ВВЕР; розробка прикладного програмного забезпечення АКНП та інші.

Загальна кількість наукових публікацій – понад 60.

Здійснює викладацьку діяльність на фізичному факультеті кафедри ядерної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальними курсами «Ядерно-фізичні аспекти ядерних і термоядерних реакторів», «Фізика ядерних реакторів», «Методи розрахунку ядерних реакторів», «Нестаціонарні процеси в ядерних енергетичних установках», «Динаміка ядерних реакторів».

Структура Відділення:

Напрями діяльності Відділення:

 • розробка алгоритмів і програм визначення нейтронно-фізичних параметрів ядерного реактора, а також паливовмісних матеріалів та інших розмножуючих систем;
 • дослідження надійності електротехнічного і теплотехнічного обладнання енергоблоків;
 • аналіз теплогідравлічних параметрів безпечної експлуатації АЕС;
 • дослідження й прогноз забруднення об’єктів навколишнього середовища при аваріях на АЕС;
 • розробка наукових основ і методів реабілітації об’єктів навколишнього середовища.

Результати діяльності за науковими напрямами:

Співробітниками відділів, що входять до складу Відділення виконувались такі роботи:

 • розроблені й експлуатуються аналоговий і цифровий реактиметри;
 • розроблено і впроваджено прикладне програмне забезпечення для розрахунку періоду й реактивності реактора;
 • розроблено методи шумового аналізу сигналів нейтронних детекторів для визначення нейтронно-фізичних параметрів реактора;
 • розроблено моделі для дослідження критичності паливовмісних матеріалів об’єкта «Укриття»;
 • розроблено методику комплексного аналізу відмов генеруючого обладнання АЕС;
 • запропоновано оптимальну структуру енергоблока з урахуванням розширення діапазонів регулювання реактивної потужності турбогенератора;
 • розроблено методику розрахунку тривимірних температурних полів турбогенератора ТВВ-1000-2УЗ;
 • проведено дослідження й розроблено прогноз забруднення об’єктів навколишнього середовища при аваріях на АЕС з використанням різних моделей розповсюдження;
 • проведено дослідження і моделювання вторинного підйому й переносу радіоактивних аерозолів у приземному шарі атмосфери;
 • розроблено наукові основи та методи реабілітації об’єктів навколишнього середовища;
 • розроблено установку оперативного контролю глибини вигорання відпрацьованих тепловиділяючих збірок.

This post is also available in: English

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert