Монографії 

Радіобіологічна характеристика довкілля навколо об’єкта «Укриття»

Книга охоплює різні теми: від термогідравлічного аналізу до аналізу безпеки атомної електростанції. Вона не фокусує свою увагу винятково на поточних питаннях, що стосуються електростанцій, а присвячена сміливим ідеям, які можуть бути реалізовані і використані для розвитку майбутніх атомних електростанцій. Ця книга відправить читачів у світ інноваційних досліджень і розробок майбутніх електростанцій.  

Читати далі
Монографії 

Аналіз причин і наслідків аварії на АЕС FUKUSHIMA як фактор запобігання важким аваріям у корпусних реакторах

У монографії наведено попередній аналіз причин і наслідків важких аварій на АЕС Fukushima. Проведено аналіз можливості виникнення екстремальних подій, пов’язаних із затопленням проммайданчика Запорізької АЕС, виникненням парогазових вибухів на АЕС з ВВЕР та інших явищ, що мали місце при важких аваріях. Представлено оригінальні розробки авторів щодо симптомно-орієнтованих підходів ідентифікації переліків вихідних подій важких аварій, обгрунтування критеріїв вибухобезпечності та оптимізації управління процесами при важких аваріях, а також щодо методичного забезпечення управління позапроектними аваріями на ВВЕР для запобігання їхнього переходу до стадій важких аварій. Призначена для наукових робітників і фахівців у галузі…

Читати далі
памятник Чорнобильцям Монографії 

Об’єкт «Укриття» 30 років після аварії

У монографії представлено причини аварії на ЧАЕС, першочергові заходи щодо її ліквідації. Наведено результати досліджень паливновмісних матеріалів, їх розташування, фізико-хімічні властивості. Розглянуто характеристику радіоактивних аерозолів, їх поширення за межі об’єкта «Укриття», а також механізми утворення та шляхи міграції рідких радіоактивних відходів. Описано особливості реалізації проектів ПЗЗ і можливу майбутню діяльність по перетворенню об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Призначена для фахівців з ядерної та радіаційної безпеки, поводження з радіоактивними відходами, аварійного реагування.    

Читати далі
ЗАЄС Монографії 

Розвиток ризик-орієнтованих підходів для підвищення безпеки та ефективності експлуатації атомних електростанцій

У монографії представлено розробки з розвитку ризик-орієнтованих підходів на підставі рішення таких актуальних прикладних завдань атомно-енергетичної галузі, як впровадження концепції ремонту обладнання за технічним станом; обґрунтування зменшення обсягу випробувань системи герметичного огородження в процесі планових ремонтів; обґрунтування стратегії обслуговування систем, важливих для безпеки, при переході на 18-місячний паливний цикл та ін. Призначена для науковців, інженерно-технічного персоналу, аспірантів і студентів старших курсів у галузі ядерної енергетики.  

Читати далі
Аварійні виброси Монографії 

Фізичне моделювання аварійних викидів в атмосфері (Вимірювання лагранжевих характеристик турбулентності)

Наведено результати атмосферних дифузійних експериментів, що імітують аварійні ви­киди в приземному та пограничному шарах атмосфери, виконані під керівництвом автора. Інтерпретацію даних вимірювань у приземному шарі атмосфери проведено на основі гіпотези подібності лагранжевої турбулентності, у пограничному шарі атмосфери – з використанням теорії однорідної турбулентності. Експериментально підтверджено існування режимів турбу­лентної дифузії від наземних і низьких джерел домішок, що передбачено гіпотезою подібності лагранжевої турбулентності в приземному шарі атмосфери для різних умов термічної страти­ фікації. Отримано універсальні емпіричні константи для цих режимів, що дає змогу застосову­вати теоретичні співвідношення на практиці. Подано модель розрахунку дифузійних…

Читати далі
ЧАЕС Монографії 

Проблеми безпеки атомної енергетики. Уроки Чорнобиля

Розглянуто проблеми безпеки атомної енергетики як складної системи, надійність якої визначається не тільки конструкцією та якістю основних систем і кваліфікацією персоналу, а насамперед дотриманням принципу пріоритету безпеки над економічними, політичними та іншими факторами. Недотримання цього принципу стало реальною причиною низки аварій у світовій атомній енергетиці, що супроводжувалися викидом радіонуклідів у навколишнє середовище. Уроки Чорнобиля залишаються незасвоєні, що підтвердила аварія на АЕС “Фукусіма-1” в Японії. Найбільш важливий урок – постійна готовність реагувати на аварію, щоб захистити населення не тільки від радіації, але й від психологічного стресу. Для фахівців у галузі ядерної…

Читати далі
Активна зона Монографії 

Теплофізика надійності активних зон

У монографії розглянуто теплофізичні, а також матеріалознавчі аспекти комплексу нерегламентних процесів та експлуатаційних факторів, що здатні чинити безпосередній вплив на показники надійності критично важливих для безпеки елементів та систем активних зон ядерних енергетичних реакторів. Розглянуто найбільш важливі фізичні аспекти нестаціонарних теплових та гідродинамічних процесів, які пов’язані зі стійкістю плину одно- та двофазно- го теплоносія першого контуру в режимах примусової та природної циркуляції. Особливу увагу приділено теплофізичним аспектам прикладної теорії надійності з позицій імовірнісного аналізу стохастичних показників та параметрів безпеки ядерних енергоблоків із реакторами основних типів. Розглянуто головні шляхи підвищення експлуатаційної…

Читати далі
Монографії 

Теплофізика пошкоджень реакторних установок

У монографії розглянуто теплофізичні аспекти фізичних процесів, які здатні ініціювати під час експлуатації реакторних установок основних енергетичних типів потенційно небезпечні пошкодження їхніх елементів та систем. Особливу увагу приділено причинам виникнення та розвитку латентних пошкоджень у критично важливих для безпеки АЕС елементах першого контуру реакторів на теплових і швидких нейтронах. Проаналізовано особливості та розрахункову методологію відповідних теплогідродинамічних і вібраційних процесів, а також принципіальні аспекти основних підходів до раннього автоматичного виявлення умов зародження й подальшого розвитку аномальних і передаварійних експлуатаційних станів в елементах і системах активних зон та теплообмінного обладнання першого контуру…

Читати далі
Монографії 

Теплофізика аварій ядерних реакторів

У монографії розглянуто теплофізичні аспекти потенційно можливих тяжких аварій у реакторних відділеннях сучасних АЕС. Наведено приклади виникнення та розвитку проектних і запроектних аварій, що мали місце у світовій атомній енергетиці. Проаналізовано найважливіші аспекти динаміки теплообміну в типових аварійних ситуаціях, а також розрахункову методологію їхнього врахування. Стосовно до можливих тяжких аварій ядерних енергетичних реакторів удосконалено низку уявлень про динаміку розвитку аварій у конструктивних елементах реакторних відділень та відповідних методологічних принципів, що можуть бути використані в якості вихідних передумов для вибору заходів щодо локалізації та ліквідації аварійних ситуацій. Призначена для наукових працівників,…

Читати далі
Запобігання корупції Запобігання корупції 

Повідомлення про корупцію

     Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України співпрацює із особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».      Ви можете залишити відповідне повідомлення, інформація в якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплене доказами, щодо посадових осіб Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України. Всі повідомлення розглядаються згідно з вимогами законодавства.       Електронна скринька: a.corruption(собачка)ispnpp.kiev.ua Зразок «Повідомлення про корупцію»

Читати далі
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert