Спец. вчена рада 

Інформація пошукачам наукових ступенів

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 21.06.01 – екологічна безпека ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради OCHOBHI ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦIЙ OCHOBHI ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦIЙ

Читати далі
Наукова діяльність 

Вплив радіаційного опромінення на структурні та фізичні властивості рідин, що використовуються у ядерних технологіях

Побудова теорії впливу радіаційного випромінювання на фізичні властивості рідин, яка адекватним чином описує процеси, що відбуваються в системі під час опромінення, для широкого класу реальних систем, є однією з фундаментальних проблем сучасної молекулярної та радіаційної фізики. Актуальність і важливість завдання коректного опису радіаційно-стимульованих процесів не викликає в наш час ніяких сумнівів. Результати цієї роботи можуть бути використані під час розрахунку радіаційно-стимульованих процесів, що відбуваються у матеріалах. Також можна використовувати отримані результати для розрахунків під час побудови захисних споруд на атомних електростанціях та для опису поведінки водних розчинів у ядерних реакторах.…

Читати далі
Наукова діяльність 

Розробка та вдосконалення методів нейтронної діагностики для визначення параметрів безпеки ядерних установок

Досліджено можливості вейвлет-аналізу для виявлення прихованої у шумах сигналів системи внутрішньореакторного контролю (СВРК) діагностичної інформації. Проаналізовано сигнали контролю температури холодної і гарячої ниток теплоносія першого контуру АЕС, тиску, а також детекторів нейтронів в активній зоні. У проаналізованих сигналах виявлено закономірності (періодичності з періодами години і більше). Сигнали (довгі ряди вимірювань) від джерел з ланцюжками поділу, якими є сигнали від реактора, відпрацьованих тепловидільних збірок (ВТВЗ), паливовмісних матеріалів (ПВМ) в об’єкті «Укриття», за визначенням не можуть бути статистично стаціонарними, тому для їх аналізу потрібні спеціальні методи. Тому було досліджено також можливість використання…

Читати далі
Про журнал Новини Спец. вчена рада 

Включення журналу «Ядерна енергетика та довкілля» до Переліку наукових фахових видань України

     Відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки України від 28.12.2019 р. № 1643 затверджено рішення Атестаційної колегії Міністерства щодо включення друкованого періодичного видання «Ядерна енергетика та довкілля» до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б». Публікації належать до галузі технічних наук за спеціальностями 101 – Екологія, 126 – Інформаційні системи та технології, 143 – Атомна енергетика.      Журнал «Ядерна енергетика та довкілля» видається спільно Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, Державним підприємством «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування» і Громадською організацією «Українське ядерне…

Читати далі
Рецензування Новини Спец. вчена рада 

Новий склад спеціалізованої вченої ради

     Затверджено новий склад спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.14.14 «Теплові та ядерні енергоустановки» та 21.06.01 «Екологічна безпека» (технічні науки) терміном до 31.12.2020 р.

Читати далі

Паскевич Сергій Анатолійович

Автобіографія заступника директора ІПБ АЕС    Паскевич Сергій Анатолійович народився 24 червня 1972 року.    Після закінчення середньої школи вступив на навчання до Національного аграрного університету (м. Київ), який закінчив у 1995 р. У цьому ж році розпочав трудову діяльність у чорнобильській зоні відчуження, де, у складі відділу радіології та рекультивації Науково виробничого об’єднання «Прип’ять», став займатись вивченням радіоекологічних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Основний зміст досліджень полягав у вивченні особливостей міграції радіоізотопів стронцію та цезію в наземних екосистемах, а також у розробці заходів щодо запобігання їх накопиченню в сільськогосподарській…

Читати далі
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert