Бухгалтерія

Полюлях І. А.Головний бухгалтер

Полюлях Інна Анатоліївна

Тел.: (045 93) 5 20 56

 

    Основними завданнями бухгалтерської служби є ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності, складання звітності, відображення в документах достовірної і в повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними асигнуваннями, фінансовими і матеріальними ресурсами, а також забезпечення виконання бюджетного законодавства.

 

 

 

Виконувані функції:

 • ведення обліку коштів, розрахунків, доходів і витрат Інституту;
 • організація контролю та відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
 • складання фінансової звітності Інституту;
 • надання керівництву повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів Інституту;
 • проведення інвентаризаційної роботи, забезпечення перевірки стану бухгалтерського обліку у відділах Інституту;
 • створення або прийом первинних документів бухгалтерського обліку;
 • систематизація інформації з документів, підготовка проміжних розрахунків для обліку господарських операцій Інституту;
 • контроль наявності та руху грошових коштів;
 • контроль за наявністю та рухом основних засобів, виробничих запасів;
 • прийом і контроль первинних документів за розрахунками з постачальниками і замовниками, з підзвітними особами;
 • відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з рухом основних засобів та товарно-матеріальних цінностей, одержаних від Державного управління матеріально-технічного забезпечення НАН України;
 • складання і своєчасне надання місячної і квартальної звітності в статистичне управління та державну фіскальну службу;
 • своєчасне нарахування і виплата заробітної плати, оплата лікарняних листів тощо.
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert