МонографіїНовини 

Випуск монографії «Comprehensive radioecological monitoring for objects of radioactively contaminated areas»

     Видавничий дім «Академперіодика» НАН України в рамках видавничого проекту «Українська наукова книга англійською мовою» випустив монографію «Comprehensive radioecological monitoring for objects of radioactively contaminated areas» («Комплексний радіоекологічний моніторинг об’єктів радіоактивно забруднених територій»). Автори книги — науковці Інституту проблем безпеки АЕС НАН України Б. С. Прістер, Т. Д. Лев, А. В. Носовський та М. М. Талерко. Обсяг книги — 286 с.

     В монографії викладено методологію створення комплексної системи прогнозування радіаційної ситуації, моніторингу агросфери, контролю якості продукції та планування контрзаходів на територіях сільськогосподарського виробництва, забруднених внаслідок можливої аварії на АЕС. Представлено результати удосконалення схеми формування оптимальної сітки радіоекологічного моніторингу для гострого та віддаленого періодів після радіаційної аварії, яка враховує екологічні особливості території та основні шляхи формування дози опромінення населення.

      Розроблена методологія може бути використана як частина системи аварійної готовності (формування оптимальної мережі радіоекологічного моніторингу, а також планування та оптимізації контрзаходів) та системи аварійного реагування на надзвичайні ситуації (що дозволяє оперативне прогнозування наслідків аварії на її різних етапах). Книжка призначена для фахівців у галузі радіоекології, охорони навколишнього середовища, радіаційної та екологічної безпеки.

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert