Дозиметрія та захист від іонізуючого випромінювання

У книзі розглянуто питання фізичних основ дозиметрії, взаємодії іонізуючих випромінювань із речовиною й принципи нормування радіаційних параметрів. Особливу увагу приділено методам вимірювання іонізуючих випромінювань.

Видання представляє курс лекцій з навчальної дисципліни «Дозиметрія та захист від випромінювання», призначений, у першу чергу, для студентів вищих навчальних закладів інженерно-технічних спеціальностей.

Підручник може бути корисним для наукових співробітників, інженерно-технічних працівників, фахівців у галузі біології й медицини, діяльність яких пов’язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання.

Автори:

А. В. Носовський
Б. М. Бондар

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert