Model of Radionuclide Uptake by Plants via Foliar Pathway: Kyshtym, Сhernobyl, Fukushima

     Це видання, третє в серії «Поведінка радіонуклідів у навколишньому середовищі», присвячене Фукусімі. Переглянуто основні висновки досліджень, починаючи з 2011 року, щодо поведінки радіонуклідів, викинутих у довкілля внаслідок аварії на атомній електростанції Фукусіма-Даїчі, включаючи атмосферне перенесення і випадання радіонуклідів, їхню подальшу долю та переміщення у ґрунтово-водному середовищі, поведінку у прісноводному, прибережному та морському середовищі, перенесення в наземне та сільськогосподарське середовище.

     У третьому томі розглядається не лише динаміка радіонуклідів у навколишньому середовищі в коротко- та середньостроковій перспективі, а й моделювання та прогнозування довгострокових змін у часі. Поряд з рецензіями книга містить оригінальні дані та результати, які раніше не публікувалися. Його очолили автори з Інституту радіоактивності навколишнього середовища при Університеті Фукусіми, створеного через два роки після аварії на Фукусімі, разом зі своїми співробітниками з Японії, Росії та України. Знання, отримані в результаті досліджень екологічної поведінки радіонуклідів, отриманих на Фукусімі, дозволяють просунутися вперед у розумінні механізмів забруднення довкілля та сприяють кращому моделюванню та прогнозуванню довгострокових наслідків забруднення в цілому.

     У розділі, підготовленому співробітником ІПБ АЕС НАН України Б. С. Прістером, відображено, що вивчення наслідків аварій у Киштимі, Чорнобилі, Фукусімі показало важливу роль перехоплення рослинами радіонуклідів випадіння у формуванні радіаційної обстановки. У Киштимі радіологічні дослідження населених пунктів почалися лише на четвертий день після звільнення. На той час радіоекологія як наука, що вивчає наслідки радіоактивного забруднення довкілля, лише зароджувалася. Час на детальне вивчення рослинного забруднення та його динаміки відразу після аварійного викиду було втрачено. На Східно-Уральському радіоактивному шляху була проведена серія модельних польових експериментів у віддалений період після аварії. Розроблено динамічну математичну модель повітряного забруднення сільськогосподарських і лугових рослин для прогнозування радіаційного стану, застосованість якої підтверджено в процесі ліквідації наслідків аварій на Чорнобильській та Фукусімській АЕС. Показано, що в перший період після випадання концентрація нуклідів у рослинах швидко знижується, тому припинення використання продуктів і випасу тварин протягом 10–14 днів після випадання дозволяє запобігти утворенню більшої частини доза внутрішнього опромінення населення.

Автори:

Б. С. Прістер

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert