Діяльність Наукова діяльність 

Наукові і техніко-економічні основи оптимального вибору перспективних ядерно-енергетичних технологій для України

акад. НАН України Носовський А. В., Борисенко В. І., Шараєвський І. Г., Гулік В. І., Горанчук В. В., безпека експлуатації ядерних установок

      Код програмної класифікації видатків: 6541140

     Мета роботи – розробка науково обґрунтованих рекомендацій з оптимального вибору перспективних ядерно-енергетичних технологій для України.

     Методи дослідження: математичне та фізичне моделювання, експериментальні методи, аналіз

     Виконано системний аналіз перспективних напрямків розвитку атомної енергетики, типів та особливостей використання реакторних установок нового покоління, а також систематизовано основні фізико-технічні проблеми реалізації нових технологій в головному обладнанні ядерних енергоблоків нового покоління, що дозволило порівняти техніко-економічні показники перспективних енергетичних ядерних реакторів і технологій, нейтронно-фізичні характеристики перспективних ядерних установок і теплогідравлічні параметри їхнього обладнання. На основі аналізу особливості закономірностей електромагнітних, теплових і механічних процесів у реакторному обладнанні ядерних енергоблоків нового покоління визначено перспективні напрямки забезпечення його надійності та ефективності експлуатації. За допомогою дослідження сучасного стану, перспектив розвитку ядерних технологій у світі та впливу невизначеності різних факторів у разі проведення комплексного порівняльного аналізу різних ядерно-енергетичних технологій, розроблено наукові та техніко-економічні основи оптимального вибору основного обладнання перспективних ядерних установок.

    Наукові та науково-практичні результати у вигляді багатокритеріальних методологічних рекомендацій з оптимального вибору перспективних ядерно-енергетичних технологій для основного обладнання ядерних установок впроваджено у Державне підприємство ДП НАЕК «Енергоатом», що дозволяє розвинути  енергетичну галузь України за рахунок будівництва нових ядерних установок, які відповідають міжнародним вимогам з безпеки (акт впровадження від 01.12.2022 р.).

Результати 2023

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert