Діяльність Наукова діяльність 

Розрахунково-експериментальні дослідження основних параметрів потенційно ядерно небезпечного скупчення паливовмісних матеріалів Об’єкта «Укриття» на основі результатів вимірювання дослідницької системи Інституту проблем безпеки АЕС НАН України

Паскевич С. А., Краснов В. О., Годун Р. Л., паливовмісні матеріали об’єкта «Укриття»

     Код програмної класифікації видатків: 6541230

     Мета роботи – створення дослідницької системи вимірювання температури та щільності потоку нейтронів на доступній периферії скупчення ядерно небезпечних матеріалів, локалізованих у приміщенні об’єкта «Укриття», а також розробка рекомендацій щодо контролю їхньої підкритичності.

     Методи дослідження: чисельне математичне моделювання, довгостроковий моніторинг, методи експериментального вимірювання та дослідження.

     Розроблено та введено в експлуатацію експертну дослідницьку систему моніторингу важливих параметрів скупчення ядерно небезпечних матеріалів, яка дозволяє з урахуванням низки динамічних факторів в онлайн режимі оперативно контролювати підкритичність цих матеріалів і сприяє підвищенню радіаційної та ядерної безпеки під час перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Розроблено принципову схему експертної дослідницької системи з відповідним пакетом документації (керівництво з експлуатації, інструкція користувача, паспорти вимірювальних каналів), у тому числі методологію калібрування вимірювальних каналів, їхньої комплектації, а також випробування надійності й ефективності. На основі комплексного довгострокового моніторингу за допомогою розробленої експертної дослідницької системи досліджено вплив стану паливовмісних матеріалів на рівень ядерної безпеки Нового безпечного конфаймента, що дозволило розробити науково-технічні рекомендації  щодо запобігання або зниження ризиків від несприятливих наслідків погіршення їхнього стану.

     Розроблену експертну дослідницьку систему моніторингу важливих параметрів скупчення ядерно небезпечних матеріалів, локалізованих у приміщенні об’єкта «Укриття», впроваджено у Державне спеціалізоване підприємство ДСП «ЧАЕС» що сприяє підвищенню достовірності визначення поведінки паливовмісних матеріалів за умов Нового безпечного конфаймента і забезпечує екологічну безпеку довкілля, захист персоналу та населення (акт впровадження від 09.12.2022 р.).

Результати 2023

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert