Наукова діяльність 

Розробка методів та засобів контролю коефіцієнтів реактивності ядерного реактора

Метою роботи є розробка нових методів визначення параметрів безпеки ядерного реактора – коефіцієнтів реактивності. Актуальність роботи визначається необхідністю реалізації на АЕС вимог правил ядерної безпеки для реакторів з водою під тиском, які діють з 2008 р. та містять нові положення по здійсненню постійного контролю за коефіцієнтами реактивності. Впровадження результатів запропонованої наукової роботи на АЕС є важливою складовою комплексної програми з підвищення безпеки реакторних установок.

Завданнями роботи визначено:

  • проведення аналізу та вибір методів вирішення проблеми неперервного визначення коефіцієнтів реактивності реактора;
  • розробка вимог до апаратури контролю спектральних складових сигналів детекторів контролю ядерного реактора;
  • розробка моделі реактора, що враховує зміну потужності внутрішнього джерела нейтронів за рахунок накопичення трансплутонієвих елементів, а також фотонейтронів;
  • розробка методів і засобів визначення температурного коефіцієнта реактивності, та проведення досліджень;
  • розробка та обґрунтування пропозицій щодо включення до штатних систем контролю функції оперативного визначення коефіцієнтів реактивності реактора.

За звітний період виконано розробку та обґрунтування пропозицій щодо включення до штатних систем контролю функції оперативного визначення коефіцієнтів реактивності реактора.

В. І. Борисенко

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert