МагатеНовини 

Семінар МАГАТЕ в Белу-Оризонті, Бразилія

У рамках наукової програми Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з 11 по 15 листопада 2019 р. у м. Белу-Оризонті (Belo Horizonte), Бразилія, відбулася зустріч, присвячена виконанню наукової роботи «Use of Isotope Hydrology to Characterize Groundwater Systems in the Vicinity of Nuclear Power Plants».

Учасники зустрічі

За запрошенням МАГАТЕ у цій зустрічі брав участь співробітник ІПБ АЕС НАН України М. І. Панасюк. Програма зустрічі передбачала презентацію отриманих проміжних результатів, а також затвердження планів проведення наукових робіт на наступний рік.  

У проекті беруть участь фахівці з Аргентини, Бразилії, В’єтнаму, Італії, Китаю, Марокко, Литви, Пакистану, України та Японії.

Учасники семінару

Метою роботи є розробка методології застосування природних стабільних та радіоактивних ізотопів, а також індикаторів для визначення чисельних параметрів водоносних горизонтів. Це фільтраційні, ємнісні та сорбційні показники, напрямок та швидкість руху підземних вод, умови надходження радіонуклідів, розповсюдження та розвантаження їх у поверхневі води.

Коефіцієнт фільтрації водоносних горизонтів є одним із головних параметрів, який значно впливає на точність прогнозів зміни радіогідроекологічних умов території та радіаційної обстановки в довкіллі. Висока точність прогнозів – запорука ефективності прийняття управлінських рішень щодо мінімізації розповсюдження радіонуклідів із підземними водами в довкіллі та захисту підземних вод від забруднення.

Завідувач сектору ІПБ АЕС НАН України М. І. Панасюк за результатами виконання робіт за контрактом з МАГАТЕ зробив доповідь «Methods for Analyzing the Hydrogeological Characteristics of the Aquifers in the Vicinity of Nuclear Power Plants using Indicators».

Основою розроблюваного методу є отримання параметрів водоносного горизонту за допомогою верифікації результатів імітаційного математичного моделювання розповсюдження ізотопів або індикаторів з даними натурних спостережень. 

Учасники зустрічі вирішили, що перспективними інертними індикаторами, за допомогою яких можуть визначатися параметри міграції радіонуклідів у довкіллі та калібрування математичних моделей волого- та масопереносу, є благородні гази (81Kr, 85Kr, 3He та 4He), тритій, 36Cl, 81Br, 82Br, Br-іон та ін.

У подальшому розроблювана методологія буде використана для створення керівних вказівок МАГАТЕ з оптимального управління та захисту ресурсів підземних вод від радіоактивного забруднення через можливі скиди і викиди з АЕС, у тому числі при аваріях.

Відвідування учасниками семінару дослідного реактора

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert