Новини 

Щодо стану ядерної безпеки об’єкта «Укриття»

    У зв’язку з появою в ЗМІ та широким обговоренням громадськістю інформації щодо стану об’єкта «Укриття» та локалізованих у ньому паливовмісних матеріалів (ПВМ), а також дискусії щодо пов’язаних із цим ризиків для довкілля Інститут проблем безпеки атомних електростанцій (ІПБ АЕС) НАН України повідомляє:

    Після встановлення нового безпечного конфайнмента (НБК) «Арка» в проектне положення протягом понад чотирьох років дійсно спостерігається зростання щільності потоку нейтронів на периферії скупчення ПВМ, яке локалізоване в одному із підреакторних приміщень об’єкта Укриття (прим. 305/2). Однак, станом на сьогодні, це зростання не перевищує встановлених меж безпеки, які контролюються за допомогою штатної системи контролю ядерної безпеки (СКЯБ ІАСК).

    Впродовж останнього десятиліття в ІПБ АЕС накопичено знання та розроблено моделі поведінки основних скупчень ядерно небезпечних матеріалів, що діляться (ЯНМД). Відповідно до запропонованої та розвиненої фахівцями ІПБ АЕС наукової гіпотези щодо стану цих скупчень ПВМ, ще в 2015 році було передбачено збільшення щільності потоку нейтронів внаслідок виключення можливості потрапляння атмосферних опадів всередину об’єкта «Укриття» після встановлення НБК «Арка» в проектне положення. Тобто поточні експериментальні дані лише підтвердили наукову гіпотезу, розроблену фахівцями ІПБ АЕС ще до побудови НБК.

Рисунок – Відбір проб води у приміщеннях об’єкта «Укриття»

    Наукова гіпотеза передбачає, що в під реакторному приміщенні 305/2 існують два перезволожені скупчення ПВМ з підвищеною концентрацією матеріалів, що діляться. На основі аналізу результатів експериментально-розрахункових робіт потенційно найнебезпечнішим є «південне» скупчення ЯНМД, яке було епіцентром формування і розтікання лавоподібних паливовмісних матеріалів. Скупчення ПВМ у цьому приміщені за нашими даними може мати двошарову пористу структуру: верхній шар – чорні лавоподібні ПВМ, а нижній шар – потенційно критична композиція з високою концентрацією ЯНМД.

Рисунок – Відбір проб зразків з полімерним покриттям у приміщеннях об’єкта «Укриття»

    До встановлення НБК у проектне положення ПВМ були повністю перезволожені і динаміка щільності потоку нейтронів трималася в межах сезонних трендів за рахунок регулярних надходжень вологи від атмосферних опадів та конденсату, тобто не спостерігалося ніяких потенційно небезпечних змін рівня підкритичності цих ЯНМД. Після установки НБК у проектне положення в результаті виключення надходження атмосферних опадів всередину об’єкта «Укриття» почався процес випаровування і втрати вологи пористою структурою лавоподібних ПВМ, що і призвело до зареєстрованого зростання щільності потоку нейтронів.

Рисунок – Динаміка щільності потоку нейтронів – (а)- поблизу ядерно небезпечного скупчення в прим. 305/2 ОУ; (б)- на віддаленій периферії

    На основі прогнозних оцінок очікується, що й надалі буде спостерігатися зростання щільності потоку нейтронів, яке визначатиметься процесом втрати вологи в шарі перезволоженого середовища лавоподібних ПВМ. Саме тому науковці ІПБ АЕС акцентують увагу на необхідності поглибленого дослідження стану ПВМ та вивчення факторів, що впливають на стан ядерної безпеки об’єкта «Укриття» та, відповідно, розробили Програму моніторингу ПВМ об’єкта «Укриття».

     Сама наукова гіпотеза про існування в об’єкті «Укриття» скупчень ПВМ з високою концентрацією урану та прогнозні оцінки неодноразово публікувались у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях (наприклад «Об’єкт «Укриття» в умовах нового безпечного конфайнмента» В. О. Краснов, А. В. Носовський, С. А. Паскевич, В. М. Рудько; під заг. ред. А. В. Носовського. НАНУ ІПБ АЕС. Чорнобиль. 2021 р.– 344 с) та доповідались на наукових конференціях. В 2021 році ці матеріали були представлені в доповіді на міжнародній конференції INUDECO, де обговорювались ризики щодо ядерної безпеки об’єкта «Укриття».

    Інститут проблем безпеки АЕС НАН України єдина на сьогодні наукова установа, яка з перших років після аварії на Чорнобильській АЕС вивчає стан локалізованих всередині об’єкта Укриття ЯНМД, а також займається прогнозуванням зміни їх стану у часі. Ці наукові дослідження є надзвичайно важливими, оскільки отримані дані дають основу для обґрунтувань радіаційної та ядерної безпеки об’єкта Укриття. ІПБ АЕС, як організація – науковий керівник, постійно співпрацює з Чорнобильською АЕС з питань підвищення ядерної безпеки об’єкта Укриття та надає відповідні науково обґрунтовані рекомендації.

      Розуміючи складність проблеми, яка постає перед Чорнобильською АЕС в період перетворення об’єкта Укриття на екологічно безпечну систему, що передбачає поводження з ядерно небезпечними матеріалами, у 2016 році Інститутом було розроблено спеціальну Програму моніторингу ПВМ об’єкта Укриття. Однак на поточний момент часу ДСП ЧАЕС не забезпечена відповідними ресурсами для реалізації цієї програми.

This post is also available in: English

Схожі повідомлення

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert